PRACE DOKTORSKIE POWSTAŁE W KATEDRZE DRAMATU I TEATRU W LATACH 1975-2020

 

 1. Stykowa Maria Barbara, Teatralna recepcja Maeterlincka w okresie Młodej Polski, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1978 (promotor: Irena Sławińska).
 2. Morawiec Elżbieta, Świadomość teatralna w polskim teatrze powojennym, KUL, Lublin 1981 (promotor: Irena Sławińska).
 3. Lewko Marian ks., O dramacie i teatrze Strindberga, KUL, Lublin 1983 (promotor: Irena Sławińska).
 4. Kaczmarek Wojciech, Recepcja chrześcijańskiego wymiaru dramatu i teatru Claudela w Polsce, KUL, Lublin 1985 (promotor: Irena Sławińska).
 5. Mazierski Andrzej, Jerzy Zawieyski - człowiek teatru, KUL, Lublin 1986 (promotor: Irena Sławińska).
 6. Strzelecki Ryszard, Teatr seminaryjny w Polsce w latach 1945-1988, KUL, Lublin 1990 (promotor: Irena Sławińska).
 7. Bilińska Danuta, Recepcja teatralna dramatów T.S. Eliota w Polsce, KUL, Lublin 1991 (promotor: Irena Sławińska).
 8. Rupikowa Irena, Teatr religijny na Górnym Śląsku w latach 1980-1990, KUL, Lublin 1996 (promotor: Irena Sławińska).
 9. Podstawka Anna, Dramaturgia Macieja Szukiewicza, KUL, Lublin 2004 (promotor: Wojciech Kaczmarek).
 10. Nadolska-Mętel Ewa, Topika biblijna Adama i Ewy w dramaturgii polskiej (XV-XX wiek), KUL, Lublin 2004 (promotor: Wojciech Kaczmarek).
 11. Brodzińska Izabela, Maxwell Anderson - dramaturg i teoretyk teatru, KUL, Lublin 2004 (promotor: Wojciech Kaczmarek).
 12. Kłos Mariola s., Józef Mirski - teatrolog i wychowawca, KUL, Lublin 2004 (promotor: Wojciech Kaczmarek).
 13. Błaszczuk Katarzyna, Jan Kurnakowicz. Żywot aktora, KUL, Lublin 2004 (promotor: Wojciech Kaczmarek).
 14. Michalczuk Joanna, Dramaturgia Tymoteusza Karpowicza, KUL, Lublin 2006 (promotor: Wojciech Kaczmarek)
 15. Kamila Janicka, Preekspresjonizm w dramatach Oskara Kokoshki, KUL, Lublin 2006 (promotor: Wojciech Kaczmarek)
 16. Elżbieta Kowalska Anna Gostyńska. Biografia artystyczna, obrona 3 kwietnia 2008, rec. Prof. Stefan Kruk (UMCS), prof. Ryszard Strzelecki (U KW)
 17. Magdalena Gajowiak, Laura Pytlińska. Młodopolski portret artystki, obrona 10 kwietnia 2008, rec. Prof. Stanisław Fita (KUL), Maria Olszewska (UW), promotor prof. W. Kaczmarek.
 18. Agnieszka Oseła, Teatr Bożego Narodzenia na Lubelszczyźnie, obrona 15 XII 2008, recenzenci: prof. Jerzy Bartminski (UMCS), prof. J. Fert (KUL), promotor prof. W. Kaczmarek.
 19. Danuta Greszczuk, Teatr lwowski w latach 1918-1930. Obrona 11.01. 2010, recenzenci: prof. S. Kruk (UMCS), prof. M. B. Stykowa (KUL, WNS), promotor prof. W. Kaczmarek.
 20. Agata Wójcik, Cykl Słowackiego w teatrze krakowskim 1909. Obrona 23.03.2010, recenzenci: prof. M. Olszewska (UW), prof. J. Waligóra (UP Kaków), promotor prof. W. Kaczmarek.
 21. Sylwia Dęga, Teatr „Siódmej prowincji” , obrona 6.07.2011, recenzenci: prof. M. B. Stykowa (KUL, WNS), prof. R. Strzelecki (UKW), promotor prof. W. Kaczmarek.
 22. Ewa Zatorska-Salmanowicz, Franciszek Siedlecki – człowiek teatru. Obrona 17.11.2011, recenzenci: S. Kruk (UMCS) i prof. W. Pyczek (KUL), promotor prof. W. Kaczmarek.
 23. Dorota Zielińska-Dryl, Dramaty religijne Romana Brandstaettera w kategoriach filozofii Józefa Tischnera. Obrona 4.07.2012, recenzenci: prof. R. Strzelecki (UKW), Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (KUL), promotor prof. W. Kaczmarek.
 24. Ks. Mariusz Lach, „Człowiek jest najpiękniejszym domem Bożym”. Dramaturgia Romana Brandstaettera wobec antropologii chrześcijańskiej. Obrona 12.04.2012, recenzenci: prof. M. Olszewska (UW) i dr hab. R. Zajączkowski (KUL), promotor prof. W. Kaczmarek.
 25. Agnieszka Jarosz,  W stronę teatru mistyczno-genezyjskiego. „Ksiądz Marek” Juliusza Słowackiego. Obrona 4.09.2012, recenzenci: prof. A. Czajkowska (AJD) i prof. W. Pyczek (KUL) , promotor prof. W. Kaczmarek.
 26. Joanna Rawicz, Język poetycki w polskim filmie dokumentalnym. Analiza wybranych filmów dokumentalnych wyprodukowanych w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w latach 1956-1989.  Obrona: 26.11.2013, recenzenci: prof. J. Plisiecki (UMCS), prof. R. Doktór (KUL) [praca przygotowana pod kierunkiem prof. Andrzeja Jurgi], promotor prof. W. Kaczmarek.
 27. Magdalena Czarnecka, Wyspiański na scenie Teatru im. J. Osterwy w Lublinie za dyrekcji K. Babickiego. Obrona 30.04.2017, recenzenci: dr hab. Anna Podstawka (KUL), dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP w Słupsku, promotor prof. W. Kaczmarek.
 28. Anna Kulpa, Marzyć, znaczy tworzyć… Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 1976-2007. Obrona 23.06.2017. recenzenci: prof. R. Strzelecki (UKW), dr hab. Anna Sobiecka, prof. AP w Słupsku, promotor prof. W. Kaczmarek.
 29. Małgorzata Bachman, Człowiek i transcendencja w dramaturgii Stanisława Przybyszewskiego.  Obrona: 18.01.2018, recenzenci:  prof. M. Olszewska (UW), s. dr hab. Wiesława Tomaszewska, prof. UKSW , promotor prof. W. Kaczmarek.

 

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2020, godz. 11:24 - Mariusz Lach