WĘZŁOWE PROGRAMY NAUKOWO-BADAWCZE PAN I GRANTY KBN
REALIZOWANE PRZEZ KATEDRĘ DRAMATU I TEATRU

 

1. POLSKA KULTURA NARODOWA, JEJ TENDENCJE ROZWOJOWE I PERCEPCJA.
Program koordynowany przez Uniwersytet Wrocławski (problem węzłowy 11.1) w l. 1985-1989. Podjęte prace w ramach tematu: RELIGIJNE TRADYCJE LITERATURY POLSKIEJ zakończono wyd. tomu: DRAMAT I TEATR RELIGIJNY W POLSCE. Redakcja Irena Sławińska, Wojciech Kaczmarek. Lublin 1991 ss. 468, TN KUL, Seria: Religijne Tradycje Literatury Polskiej pod red. Stefana Sawickiego. T. 2.

2.POLSKA KULTURA NARODOWA, JEJ TENDENCJE ROZWOJOWE I PERCEPCJA.
Program koordynowany przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.05 w l. 1989-1993. Podjęte prace zakończono wydaniem tomu: WOKÓŁ WSPÓŁCZESNEGO DRAMATU I TEATRU RELIGIJNEGO W POLSCE (1979 - 1989). Pod red. Ireny Sławińskiej i Wojciecha Kaczmarka. Wrocław 1993 ss. 322, Wyd. „Wiedza o Kulturze", Seria: Dramat w teatrze. Teatr w dramacie. Studia. Rozprawy. Artykuły. Pod red. Jana Błońskiego, Janusza Deglera, Jacka Popiela, Dobrochny Ratajczak. T. T. 9.

3.Współudział w Projekcie Badawczym KBN realizowany w UMCS: PAUL CLAUDEL: WYBÓR DRAMATÓW.
Zespół: prof. Halina Sawecka (kierownik), Irena Sławińska, Wojciech Kaczmarek. Realizowany w l. 1995-1996. W wyniku prac wydano tom: PAUL CLAUDEL: WYBÓR DRAMATÓW. Wybór oprac. i wstęp: Halina Sawecka. Posłowie: Michel Autrand, Irena Sławińska. Noty: Halina Sawecka, Wojciech Kaczmarek. Lublin 1998.

4. Projekt Badawczy KBN: OSKAR MIŁOSZ: MISTERIA.
Zespół: prof. Irena Sławińska (kierownik), Wojciech Kaczmarek (współpracownik). Realizowany w l. 1996-1997. W wyniku prac oddano do druku tom: OSKAR MIŁOSZ: MISTERIA. Wybór i wstęp: Irena Sławińska. RW KUL, Lublin 1999.

5. Projekt badawczy KBN: DRAMAT MŁODEJ POLSKI WOBEC MODERNISTYCZNEGO KRYZYSU ANTROPOLOGICZNEGO.
Projekt autorski, wykonawca: Wojciech Kaczmarek, realizacja 2001-2002.
Tekst planowany do druku w 2005 r.

6. Projekt badawczy KBN: ANNA GOSTYŃSKA. BIOGRAFIA ARTYSTYCZNA.
Projekt promotorski, kierownik: Wojciech Kaczmarek, wykonawca: Elżbieta Kowalska, realizacja 2004-2005.
Planowana realizacja jako praca doktorska

 

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2020, godz. 14:51 - Mariusz Lach