CZERWIEC 2009

 

   

2 czerwca

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Fundacja Polsko-Iberyjska oraz Dział Współpracy z Zagranicą KUL, Instytut Hiszpańsko-Polski, Koło Hiszpańsko-Polskie KUL, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL, Lubelskie Towarzystwo Gitarowe i Stowarzyszenie Konotacje Sztuki „Sztukon” zorganizowali „Spotkanie z Meksykiem”.
W programie znalazły się: otwarcie wystawy fotografii poświęconej miastu Veracruz autorstwa Carlosa Cano, wykład „200 lat niepodległości Meksyku”, który wygłosił Raphael Steger Cataño Ambasador Meksyku w Polsce, promocja płyty CD Mauricio Díaza (Meksyk), „Tribute to Proust” oraz książki Cezarego Tarachy „O niepodległości Meksyku i relacjach polsko-meksykańskich”, recital organowy Marka Bochniaka i gitarowy Mauricio Díaza.

    3 czerwca
Guernica po polsku na KUL-owskim płocie
   

4 czerwca


miało miejsce wręczenie Medalu za Zasługi dla KUL prof. Piotrowi Kryczce. Jest to wyraz wdzięczności wspólnoty akademickiej KUL za ofiarną działalność na rzecz Uniwersytetu.

   

8-9 czerwca

odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 25-lecia Katedry Socjologii Kultury, pt. „Tożsamość i komunikacja”. Przedmiotem konferencji była refleksja nad stanem tożsamości jednostkowej i tożsamości zbiorowych w nowoczesnym społeczeństwie, w którym nowe rodzaje i formy komunikacji wywołały przemiany kultury. Dzień przed konferencją, 7 czerwca, odbyło się spotkanie absolwentów Katedry Socjologii Kultury KUL.

   

9-10 czerwca

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Instytut Jana Pawła II KUL zorganizowali konferencję naukową pt. „Etyka nauczyciela”, podczas której szukano rozwiązań w kwestiach budzących wątpliwości etyczne środowiska dydaktycznego. Do dyskusji zaproszeni zostali nauczyciele, pedagodzy i etycy.

   

15-17 czerwca

w Kościele Akademickim KUL odbyły się spotkania (m.in. codzienna Msza św., czuwanie, adoracja) w ramach lubelskiego etapu peregrynacji Krzyża Światowych Dni Młodzieży po polskich diecezjach. Krzyż ten został ofiarowany młodym ludziom w 1984 roku przez Papieża Jana Pawła II: „Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”.

Krzyż Światowych Dni Młodzieży w Lublinie
 

17 czerwca

miało miejsce wręczenie Medalu za Zasługi dla KUL Pani Annie Zaleskiej. Wyróżnienie jest wyrazem wdzięczności wspólnoty akademickiej za wieloletnie wspieranie działalności Instytutu Historii Sztuki KUL oraz fundowanie stypendiów naukowych w Paryżu dla pracowników i studentów historii sztuki.
Uroczystość otworzył ks. prof. Sławomir Nowosad, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. Laudację wygłosił prof. Lechosław Lameński.

 

19 czerwca

w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa wspólnota akademicka obchodziła Święto Patronalne. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Mieczysław Cisło. Po uroczystym zakończeniu studiów magisterskich nastąpiło odnowienie doktoratów ks. prof. Józefa Kudasiewicza i ks. prof. Jana Łacha. Wieczorem, mimo deszczowej pogody, pracownicy KUL wraz z rodzinami bawili się na pikniku na terenie kampusu na Poczekajce.

Święto Patronalne - nominacje profesorskie i promocje doktorskie