1 czerwca
podpisana została umowa pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie o rozpoczęciu badań edukacyjnych (ilościowych i jakościowych), dotyczących funkcjonowania w praktyce szkolnej nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka polskiego na III etapie edukacyjnym (gimnazjum) oraz rozwijania narzędzi wspierających wdrażanie podstawy programowej.
Badaniem objętych zostanie pięć województw: mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie – w sumie około 60 szkół, 5 tys. uczniów, 5 tys. rodziców, 200 polonistów, 60 dyrektorów szkół, 60 szkolnych bibliotekarzy. Projekt będzie trwał ponad dwa i pół roku (czerwiec 2012 – luty 2015). W skład Zespołu badawczego wchodzą pracownicy naukowi KUL: prof. Sławomir Jacek Żurek, dr Anna Adamczuk-Stęplewska, dr Grzegorz Adamczyk, dr Robert Szwed i Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Anna Janus Sitarz, dr Ewa Horwath, a także nauczyciele z Lublina – Piotr Kalwiński i Krakowa – Anna Syguła. Pracami Zespołu kierują dr hab. Janus-Sitarz (UJ) i prof. Żurek (KUL). Podobne Zespoły badawcze, monitorujące pozostałe jedenaście województw, powstały w dwóch innych ośrodkach akademickich. W sumie są to największe badania edukacyjne dotyczące dydaktyki polonistycznej w historii polskiej nauki i jedne z największych w Europie.
Badania realizowane są w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1 czerwca
Koło Naukowe Studentów MISH zorganizowało spotkanie autorskie Sylwii Wilczewskiej, połączone z promocją jej najnowszego tomiku wierszy pt. „Modlitwa Cerbera”. Sylwia Wilczewska jest studentką VI roku MISH i I roku studiów doktoranckich na Wydziale Filozofii KUL, autorką kilku tomików poezji i wydanego w 2011 r. dramatu „Ogień i cień”.
1 czerwca
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego zorganizowała wykład otwarty dr. Witolda Bobińskiego pt. „Zmierzch języka polskiego? O destrukcji dotychczasowego modelu kształcenia i nowej polonistyce kulturowej (na podstawie anglosaskich poszukiwań w dziedzinie dydaktyki kulturowej)”.
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum KUL, Katedra Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku i Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zorganizowali spotkanie z prof. Markiem Chodakiewiczem połączone z promocją jego książki pt. „Między Wisłą a Potomakiem”.
1-3 czerwca
w Łucku na Ukrainie Centrum UCRAINICUM KUL zorganizowało międzynarodową konferencję naukową pt. „Piewca Ziemi Wołyńskiej” poświęconą 200-leciu urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego. Obchody rozpoczęły się mszą św. w intencji J. I. Kraszewskiego, której przewodniczył bp Marcjan Trofimiak, ordynariusz diecezji łuckiej.
2 czerwca
odbyła się VI ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Losy świata”, pt. „Afryka – o godność życia”. Konferencję, pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, zorganizowała Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
2 czerwca
odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kodeks prawa kanonicznego w badaniu młodych naukowców” zorganizowana przez: Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Katedrę Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL oraz Wydział Prawa Kanonicznego UKSW.
4 czerwca
>odbył się spektakl Teatru Andrut pt. „Wania po grecku”, poruszający problem światowego kryzysu gospodarczego i jego społecznych reperkusji, z którymi borykają się obecnie Grecy.
4 czerwca
Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych zorganizował konferencję w drugą rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Turka.
4 czerwca
w Śródmieściu Lublina studenci architektury krajobrazu, w ramach zaliczenia zajęć, realizowali „Mikrodziałania artystyczne”.
4-5 czerwca
Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL zorganizowała konferencję naukową pt. „Pisarze wobec futbolu. Negacje, irytacje, fascynacje”.
5 czerwca
Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii oraz Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych KUL i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie zorganizowali wykład dr. Dariusza Libionka pt. „Żydowski Związek Wojskowy”.
5 czerwca
z okazji 25. rocznicy wizyty Papieża w Lublinie Instytut Jana Pawła II KUL oraz Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk zorganizowali dyskusję panelową pt. „Papieskie przesłanie dla Lublina – wciąż aktualne?”. Dyskusja odbyła się w Trybunale Koronnym, a wprowadzenie wygłosił abp prof. Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL.
5 czerwca
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum zorganizował dyskusję pt. „Czy kultura musi być lewicowa?”, z udziałem red. Roberta Mazurka i red. Sławomira Sierakowskiego.
6 czerwca
ogłoszono wyniki konkursu dla uczniów szkół średnich Lubelszczyzny na najlepszą prezentację multimedialną poświęconą mistrzostwom piłkarskim oraz Ukrainie pt. „Euro-2012. Polska-Ukraina”. Miejsce I (ex aequo) zdobyły: Agnieszka Badziak i Małgorzata Olejarz, obie z I LO im. Jana Zamojskiego w Łęcznej. Miejsce II: Michał Bednarski, Marcin Bukryj, Michał Grabowski, Jarosław Grela, Gabriel Kapica – uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika w Biłgoraju. Miejsce III prezentacja przygotowana przez Kamila Brańkę, Monikę Cygańczuk, Roberta Frączyka, Annę Gruszecką, Kingę Łesiuk, uczniów I LO im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie. Organizatorem konkursu był Instytut Filologii Ukraińskiej KUL (Katedra Literatury Ukraińskiej).
7-9 czerwca
na KUL odbyły się uroczystości inwestytury Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.
8 czerwca
odbyły się uroczystości uświetniające obchody 25. rocznicy spotkania społeczności akademickiej KUL z Janem Pawłem II. W holu Gmachu Głównego otwarta została wystawa pt. „Jan Paweł II. Wyniesiony na ołtarze”. Wystawa, przypominająca najbardziej wzruszające momenty z działalności Jana Pawła II, którą gościły przed nami Muzea Kapitolińskie oraz Zamek Królewski w Warszawie, czynna będzie do października.
8 czerwca
Odbył się również koncert pt. „Błogosławionemu Janowi Pawłowi II – In Memoriam”, w wykonaniu: Chóru KUL, Orkiestry Teatru Muzycznego w Lublinie, Iwony Sawulskiej – sopran, Grzegorza Pecki – dyrygent.
10 czerwca
Chór KUL uczestniczył w uroczystym koncercie z okazji 25-lecia wizyty Ojca św. Jana Pawła II w Lublinie. Koncert odbył się w kościele św. Rodziny w Lublinie, w programie: Antonio Vivaldi „Gloria”, Marc-Antoine Charpentier „Te Deum”.
14 czerwca
Katedra Pedagogiki Porównawczej WNS KUL we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód zorganizowała międzynarodowe sympozjum nt. „Zdrowie Polaków na terenie byłego ZSRS”.
15 czerwca
w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa KUL obchodził swoje Święto Patronalne.
Po mszy świętej, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, poświęcony został kamień węgielny i wmurowany akt erekcyjny budynku Centrum Transferu Wiedzy (Collegium Aegidianum). Podczas uroczystości w auli przedstawiciele absolwentów poszczególnych wydziałów otrzymali dyplomy ukończenia studiów. Jako wyraz wdzięczności za pracę i działalność na rzecz uniwersytetu ks. prof. Stanisław Kowalczyk, emerytowany profesor KUL, kierownik Katedry Filozofii Społecznej w latach 1984-2007 i Dziekan Wydziału Nauk Społecznych (1990-1993), otrzymał „Medal za Zasługi dla KUL”. Zaś ks. kard. prof. Stanisław Nagy dokonał uroczystego odnowienia doktoratu. Ksiądz Kardynał stopień doktora z zakresu teologii fundamentalnej uzyskał w roku 1952, na podstawie rozprawy „Urząd nauczycielski w Kościele pierwotnym”.
Na zakończenie uroczystości odbył się mistrzowski recital Vadima Brodskiego.
15 czerwca
w piątym konkursie o Wawrzyny Pawła Konrada, pierwszego drukarza lubelskiego, na najlepszą publikację dotyczącą regionu lubelskiego główną nagrodę w kategorii Lublin – wydawnictwo monograficzne otrzymała książka „Metryka brygidek lubelskich”, będąca krytyczną edycją źródłową opracowaną przez ks. dr. Jarosława R. Marczewskiego, adiunkta w Katedrze Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych KUL. Natomiast w kategorii Lubelszczyzna – wydawnictwo monograficzne nagrodzona została książka „Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831” dr. Jana Skarbka, emerytowanego pracownika Instytutu Historii KUL.
15 czerwca
na Wydziałe Nauk Humanistycznych  KUL obyła się Uroczystość Promocji Doktorskich
17 czerwca
Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL współorganizowała II Jarmark firlejowski w Dąbrowicy.
18-19 czerwca
Katedra Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych Instytutu Historii Sztuki KUL oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki zorganizowali ogólnopolskie seminarium metodologiczne pt. „Od teorii ethosu do ekspresji absolutnej. Spory o rolę ekspresji w dziejach sztuki i teorii sztuk”. Seminarium odbyło się w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym.
20 czerwca
Dar z Kanady
21 czerwca
w Galerii Labirynt odbyło się otwarcie wystawy prof. Sławomira Marca z Instytutu Architektury Krajobrazu KUL pt. „Wszystko, czyli obraz i obrazy”. Wystawa była czynna do 20 lipca.
21-22 czerwca
Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL zorganizowało konferencję naukową pt. „Cnota skarb wieczny, cnota klejnot drogi... Ideowy wizerunek Jagiellonów oczami współczesnego humanisty”.
22 czerwca
Instytut Europeistyki zorganizował debatę: „Dzieci – uchodźcy, czyli co dalej po przekroczeniu granicy”, w której wziął udział dr Tomasz Sieniow, Koordynator Sekcji Uchodźczej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL oraz członkowie Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów, a rozpoczął ją wykład Michaela Flynna, założyciela Global Detention Project.
„Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, honorując Pana Profesora swoim najbardziej zaszczytnym tytułem, wyraża szacunek i uznanie dla wielkich osiągnięć naukowo-dydaktyczno-organizacyjnych Znakomitego Uczonego, który poprzez swoje niestrudzone wieloletnie studia nad językiem polskim w jego historycznym, regionalnym, społecznym oraz funkcjonalnym zróżnicowaniu i bogactwie utrwala nasze narodowe dziedzictwo kulturowe” (z uchwały Senatu KUL).
27 czerwca
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego zorganizowała Otwarte Seminarium Doktoranckie nt. „Kształcenie kompetencji komunikacyjnych – polonistyczne horyzonty badawcze”.
27 czerwca
27 czerwca
w Muzeum Okręgowym w Suwałkach odbyło się otwarcie wystawy pt. „ODKRYWANIE. Sztuka polska i europejska w zbiorach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”. Okazją do jej zorganizowania stała się przypadająca w tym roku 80. rocznica ustanowienia zbiorów muzealnych na KUL. Wystawę honorowym patronatem objęli: abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski oraz bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki.
30 czerwca
Zakończenie roku akademickiego na Wydziale Filozofii.