9 października 2019 r. odbyło się, pierwsze w nowym roku akademickim, organizacyjne spotkanie naszego Koła. W jego trakcie zatwierdzono protokół z działalności Koła w minionym roku akademickim, wyłoniono nowy Zarząd oraz zaplanowano pracę na rok bieżący. Przewodniczącym Koła został ks. Piotr Wilk, wiceprzewodniczącym - Weronika Kuncewicz, funkcję sekretarza i administratora strony internetowej powierzono natomiast ks. Łukaszowi Libowskiemu.

 

img-20191009-150007-kopia_1

Zarząd Koła. Od lewej: ks. Piotr Wilk, dr Wojciech Kopek, kurator Koła,

Weronika Kuncewicz i ks. Łukasz Libowski.

Autor: Łukasz Libowski
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2019, godz. 20:01 - Łukasz Libowski