Julia Łopuszańska

 
     mgr Julia Łopuszańska

Zainteresowania naukowe:

- intymność i zaufanie w kontekście bliskich związków interpersonalnych

- kształtowanie się bliskich relacji na początkowym etapie związku

- rozprawa doktorska pt: „Zaufanie a intymność w związku narzeczeńskim”

- Teatr Forum w ujęciu psychologicznym

 

Doświadczenie zawodowe:

- pracuje jako psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy „Misericordia” w Lublinie

- realizuje projekty rozwojowe i psychologiczne z osobami niepełnosprawnymi ruchowo oraz chorującymi psychicznie

- zajmuje się prowadzeniem warsztatów dramowych i szkoleń dla różnych grup (młodzież, niepełnosprawni, osoby starsze)

- pracuje metodą Teatru Forum wraz z grupą LUB Drama w Lublinie

 

Publikacje:

 • Łopuszańska, J. (2016). Rola intymności w bliskich związkach. W: Z. Gaś (red.) Rodzina a profilaktyka zaburzeń w zachowaniu (s. 37-43). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe.
 • Łopuszańska, J. (2016). Zróżnicowanie narcyzmu i makiawelizmu u osób uzdolnionych plastycznie i u osób o przeciętnych uzdolnieniach. Studia Psychologica.
 • Łopuszańska, J., Sabaj, M. (2016). Taniec lekarstwem ciała, umysłu i relacji. W: J. Leśny, J. Nyćkowiak (red.) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Humanistyczne i Społeczne. Monografie 2016. Poznań: Wydawnictwo Młodzi Naukowcy.
 • Borowiak, J., Duda, E., (2012). Wychowanie dzieci a tendencje narcystyczne. W: Пасічник, 1. Д., Кралюк, П. М., Кал амаж, Р. В., Шостак, І. В., Шугай, М. А., Штурхецький, С. В., (red.) Студентські наукові записки. Серія "Соціально-політичні науки (s. 189-193). Ви­давництво Національного університету "Острозька академія".
 
 Monika Sabaj      mgr Monika Sabaj - Sidur

Zainteresowania naukowe:

- bliskie związki interpersonalne: funkcjonowanie w bliskich związkach osób z narcystycznymi zaburzeniami osobowości, przemoc psychiczna i emocjonalna w bliskich związkach

- znaczenie środowiska rodzinnego w kszałtowaniu nadziei na sukces i samooceny adolescentów    - arteterapia i jej związek z funkcjonowaniem człowieka                                           

- kreatywność, metody szybkiego uczenia się

 

Staże zagraniczne:

INAVEM - Institut National d'aide aux Victimes et de Médiation, Paryż, Francja;           

Paris Aide aux Victimes, Paryż, Francja;

SIAVIC -Service Intercommunal d'aide aux victimes, Roubaix, Francja;

Art Therapie Virtus, Paryż,Francja;                                   

 

Staże pozwoliły na zapoznanie się z pracą instytucji koordynujących działania pomocowe i mediacyjne na terenie całej Francji oraz świadczące wsparcie psychologiczno-prawnicze dla ofiar ataków terrorystycznych, ofiar przemocy, wypadków, przestępstw itp. Uczestniczyłam w sesjach arteterapii z udziałem ofiar ataków terrorystycznych.

 

Szkolenia i praktyka zawodowa:

- Certyfikat VCC Doradcy Zawodowego;                                                                   

- Certyfikat Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;                                   

- Ponad 200 godz. odbytych szkoleń o tematyce arteterapeutycznej i psychologicznej;   

- Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi jako psycholog w OREW oraz przedszkolu integracyjnym.                                                   

- Trenerka metod efektywnej nauki i kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz prowadząca szkolenia i indywidualne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych. 

 

 

 

     mgr Sabina Więsyk

 

 

 Zainteresowania naukowe:
 • Rodzina w kryzysie: wewnątrzsystemowe mechanizmy zmierzające do utrzymania spójności, sposoby i rodzaje wdrażanych strategii mających na celu rozwiązanie konfliktów.
 • Specyfika funkcjonowania rodzin z dzieckiem ,,problemowym” (niepełnosprawność, zaburzenia zachowania)
 • Czynniki wpływające na osiąganie satysfakcji z małżeństwa: osobowość, hierarchia wartości, doświadczenia i postawy wyniesione z rodziny pochodzenia, kompetencje społeczne, itp.
 • Dorosły jedynak: jego potrzeby i kompetencje społeczne wobec wyzwań zawodowo-rodzinnych.
 • Zarządzanie sobą w czasie

 

Wykształcenie i odbyte szkolenia:

 • Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego
 • Studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
 • Szkolenie: diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia w zaburzeniach psychicznych i rozwojowych u dzieci i młodzieży
 • I Stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • Szkoła Trenerów PKR: Kurs Trenerski I stopnia

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Terapeuta w Centrum Zdrowia ,,Przyjaźni”: prowadzenie terapii z osobami dorosłymi na dziennym oddziale psychiatrycznym (terapia grupowa i indywidualna)]
 • Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: praca z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, przeprowadzanie diagnoz, konsultacji oraz terapii indywidualnych
 • Specjalista do spraw personalnych: doradztwo zawodowe
 
          mgr Jagoda Łokczewska

Zainteresowania naukowe:

- dobrostan psychologiczny mężczyzn;

- zjawisko proaktywności u mężczyzn;

- interesujące mnie zagadnienia rozważam na gruncie  koncepcji zgodności z Ja (ang.self-cocncordance) autorstwa Sheldona i Houser-Marko (2001);

- w swoich badaniach wykorzystuje metodę Projektów Osobistych  Little’a, łącząc podejście idiograficzne z nomotetycznym.

 

Doświadczenie zawodowe:

- obecnie pracuję jako Podinspektor Psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Rzeszowie;

- prowadzę liczne szkolenia z zakresu kompetencji miękkich oraz jestem wykładowcą
na kierunku Psychologia;

- zdobyłam doświadczenie w pracy psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Szkole Podstawowej;

- pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywałam w obszarze HR i rekrutacji pracowników.

 

Certyfikaty i szkolenia:

- Certificate of VCC Fundation – HR SPECJALIST;

- Certificate of VCC Fundation – ENGLISH FOR HUMAN RESOURCE;

- Certificate of VCC Fundation – COACHING;

- Realizator Szkoły dla rodziców i wychowawców;

- Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs bazowy;

- Spektrum Zaburzeń Autystycznych – ABC terapeuty.

 

Informacje dodatkowe:

- Stypendystka Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów Miasta Lublin 2016/2017.

- Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia 2015/2016;

 

Publikacje i konferencje:

- Lachowska, B., Łokczewska, J., Chrzonstowska, A. (2018). Zaangażowanie w pracę
i rodzinę jako źródło dobrostanu psychologicznego mężczyzn. Kwartalnik Naukowych FIDES ET RATIO, 4 (36), 300-319.

- X Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „PSYCHODEBIUTY” – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 7-8.12.2018r.

- VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w Służbie Rodziny”, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 18-19.05.2018

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2020, godz. 13:02 - Sylwia Gwiazdowska-Stańczak