Adiunkt w Katedrze Dramatu i Teatru

 

 

•  Studia polonistyczne odbyła w latach 2000-2005.

•  W roku 2005 otrzymała nagrodę Rektora KUL za pracę    magisterską Przestrzeń literacka i teatralna w  „Samuelu Zborowskim" Juliusza Słowackiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka.
•  W latach 2005-2008 – sekretarz Instytutu Filologii Polskiej KUL.
•  Studia doktoranckie odbyła w latach 2008-2012.
• W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej: literaturoznawstwo na podstawie pracy W stronę teatru mistyczno-genezyjskiego. „Ksiądz Marek” Juliusza Słowackiego, powstałej pod opieką naukową prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka, recenzowanej przez prof. Agnieszkę Czajkowską (AJD) oraz prof. Wacława Pyczka (KUL).
•  W latach 2012-2016 była kuratorem Koła Naukowego Teatrologów KUL.

•  W Instytucie Filologii Polskiej KUL prowadzi zajęcia dotyczące krytyki teatralnej oraz historii teatru i dramatu.

 

Najważniejsze publikacje [Zobacz więcej]

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2020, godz. 12:11 - Mariusz Lach