W dniach 17 - 27 lipca gościliśmy uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego, zamieszkujących tereny objęte Fundacją Potulicką. Wspólnie mieliśmy warsztaty plastyczne oraz zajęcia biologiczne z mikroskopami. Uczniowie zostali zaproszeni na spotkanie do sali Senatu KUL przez Panią Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Iwonę Niewiadomską, prof. KUL, Wiceprezesa Fundacji Potulickiej ks. prof. dr hab. Marka Chmielewskiego oraz Dyrektor Uniwersytetu Otwartego Annę Tarnowską - Waszak. W podziękowaniu za wspólny czas zespół "Kruszynianki" zaprezentował utwór "Alleluja" Leonarda Cohena.