KATEDRA PSYCHOLOGII WYCHOWAWCZEJ I RODZINY


Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny jest jedną z najstarszych katedr psychologicznych w KUL-u. Kierowana była kolejno przez: Prof. dr hab. Natalię Reutt, Prof. dr hab. Natalię Han-Ilgiewicz, Prof. dr hab. Stefana Kunowskiego, Prof. dr hab. Teresę Kukołowicz. W latach 1985 - 2011 kierowała katedrą Prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska, Po przejściu Pani Profesor Marii Braun-Gałkowskiej na emeryturę, katedra znajdowała się pod opieką Kuratora, którym był Pan Profesor dr hab. Jacek Śliwak. Od 1 czerwca 2013 roku katedrą kieruje dr hab. Bogusława Lachowska.
Katedra zajmuje się obecnie następującymi obszarami zagadnień:
1. Psychologia rodziny, psychologia stresu rodzinnego, psychoterapia i psychoprofilaktyka zaburzeń życia rodzinnego.
2. Psychologiczna problematyka godzenia wielorakich ról społecznych, zwłaszcza zagadnienie konfliktu i facylitacji ról
3. Wspomaganie rozwoju, psychologia wychowania oraz psychologia szkolna.
4. Psychologiczna problematyka mediów.
5. Diagnoza relacji rodzinnych, w tym zagadnienie wykorzystania technik projekcyjnych w badaniu relacji rodzinnych, szczególnie w badaniu dzieci.


W ramach każdego z tych działów prowadzone są zajęcia dydaktyczne i badania naukowe. Przykładowe prace opublikowane w ramach prac katedry:
Braun-Gałkowska, M. (2007). Poznawanie systemu rodzinnego. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Braun-Gałkowska, M. (2008). Psychologia domowa. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Braun-Gałkowska, M. (2009). Zaprosili także Jezusa. Konferencje przedmałżeńskie.Lublin: Gaudium Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej.
Łaguna M. i Lachowska B.(red.) (2003). Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych. Lublin: TNKUL
Lachowska B. (2012). Praca i rodzina – konflikt czy synergia? Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi – uwarunkowania i znaczenie dla jakości życia kobiet i mężczyzn. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Gutowska, A. (2008). Rodzicielstwo adopcyjne. Wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Prócz prac naukowo-badawczych pracownicy katedry od lat angażują się w działania społeczne, na przykład:
• Zorganizowanie Wszechnicy Wyborczej przy Komitecie Obywatelskim Lubelszczyzny.
• Szkolenia podyplomowe Nauczycieli.
• Prowadzenie kursów przedmałżeńskich przy Duszpasterstwie Akademickim i szkoleń dla osób prowadzących te kursy.
• Opracowanie Prof. dr hab. M. Braun-Gałkowska i dr hab. Bogusława Lachowska

 

 

 

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2018, godz. 12:57 - Sylwia Gwiazdowska-Stańczak