Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Językoznawstwa

Katedra Językoznawstwa Romańskiego
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

pokój 358 (Gmach Główny)

tel.   +48 81/ 445 43 58

fax:  +48 81/445 43 45