1 kwietnia

odbyła się Akademicka Droga Krzyżowa, której trasa przebiegała uliczkami Miasteczka Akademickiego.

 

1 kwietnia

Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej KUL oraz Koło Studentów Socjologii KUL pod patronatem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej zorganizowali ogólnopolską konferencję naukową „Humanizacja medycyny i promocji zdrowia”.

   
 
2 kwietnia
minęło 6 lat od śmierci Jana Pawła II. Duszpasterstwo Akademickie zorganizowało czuwanie – ostatni etap duchowego przygotowania do beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.  
2 kwietnia
Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych zorganizowało XII Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z cyklu Poznawanie Wszechświata pt. „Filozofia i Wszechświat”.  
 

3 kwietnia
Chór KUL pod dyrekcją Grzegorza Pecki wystąpił z koncertem w Bazylice Drzewa Krzyża Świętego Ojców Dominikanów w Lublinie. Koncert odbył się w ramach cyklu koncertów „Wielkopostne śpiewanie”.

3 kwietnia

Instytut Jana Pawła II KUL i Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego zorganizowali koncert dedykowany pamięci Jana Pawła II oraz Abp. Józefa Życińskiego. Wystąpił znakomity czeski Kwartet Martinû wraz z młodym wybitnym pianistą Tomaszem Ritterem.

 
4 kwietnia
Instytut Historii Sztuki KUL, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zorganizowali wykład prof. Bożeny Wronikowskiej „Pamięć antycznej praktyki – dawna i współczesna mozaika jako forma artystyczna”.
4 kwietnia
Instytut Jana Pawła II KUL zaprosił do wygłoszenia wykładu, w ramach konwersatoriów w tegorocznym cyklu „Od zdumienia osobą do myślenia o osobie”, prof. Stanisława Judyckiego (Uniwersytet Gdański). Tematem spotkania był „Personalistyczny teizm i pojęcie osoby”.  
  

4 kwietnia

Katedra Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej Instytutu Historii KUL rozpoczęla wykłady gościnne prowadzone w ramach zajęć z historii średniowiecznej
w semestrze letnim 2010/2011

 
 
4-5 kwietnia
warsztaty źródłoznawcze („Akta biskupie i konsystorskie w średniowiecznej Polsce na przykładzie diecezji poznańskiej”) i wykład gościnny z historii średniowiecznej („Świąteczna abstynencja - czyli wstrzemięźliwość i post a święto w późnośredniowiecznej Polsce”) na zaproszenie Katedry Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej Instytutu Historii KUL wygłosiła prof. Izabela Skierska (Instytut Historii PAN, Warszawa/Poznań).
 
 
  4-6 kwietnia
Instytutu Pedagogiki KUL zorganizował międzynarodową konferencję naukową z okazji jubileuszu 30-lecia reaktywacji Instytutu, pt. „Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja”. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Zenona Kard. Grocholewskiego, Prefekta Kongregacji Wychowania Chrześcijańskiego i prof. Barbarę Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konferencji wziął udział abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce.  
 
  5 kwietnia
wizytę w KUL złożył JE Ambasador USA w Polsce, Pan Lee Feinstein. Ambasador spotkał się z Rektorem KUL oraz uczestniczył w spotkaniu ze studentami na temat możliwości studiowania w USA, sposobów zdobycia funduszów na studia, niezbędnych formalnościach. Odbyło się ono pod hasłem “Students’ Guide to Study in the US”.


5 kwietnia
odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Pójdź za mną. Testament Jana Pawła II”. Wstęp do filmu wygłosił ks. prof. Alfred Wierzbicki, Dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL. Po filmie odbyło się spotkanie z reżyserem – Wandą Różycką-Zborowską.  
 
  5-7 kwietnia
Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL było gospodarzem XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych Aktualia 2011. Tegorocznym tematem była miłość.
  
5-7 kwietnia
Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL i Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zorganizowali Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Historia i Kultura Żydów w Zamościu i na Zamojszczyźnie”.
   
 

6 kwietnia
Akademicki Punkt Wolontariatu KUL zorganizował występ charytatywny z udziałem Teatru Improwizacji No potatoes, Kabaretu Tenor z Katowic oraz Urszuli Kasprzak-Wąsowskiej z zespołem. Dochód przeznaczony został dla podopiecznych APW.

6 kwietnia
odbyło się spotkanie pt. „Czy Polska zbankrutuje?”, którego gościem był dr Tomasz Sommer.
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie odbyło się otwarte spotkanie dotyczące odnowy Parku Rusałka w Lublinie. Współorganizatorem spotkania był Instytut Architektury Krajobrazu KUL.
 
6-7 kwietnia
Instytut Historii KUL zaprosił do wygłoszenia wykładu dr. Václava Drški z Instytutu Historii Powszechnej, Uniwersytetu Karola w Pradze. Zajęcia odbyły się w ramach programu ERASMUS. 
 

6-9 kwietnia
odbyły się LEXALIA 2011 – Dni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Rozbudowany program zawierał szkolenia i warsztaty, m.in. umiejętności negocjacyjnych, uczelnianych procedur, Student vs. PIT, czy sztuki autoprezentacji; wizytę w Laboratorium Kryminalistycznym przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie; konferencję Obywatelstwa Unii Europejskiej - czyli wyzwań dla praktyki krajowej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości; konkursy: z Wiedzy o Unii Europejskiej, „Gry Prawnicze”; dla zainteresowanych sportem Finał III Turnieju o Puchar Dziekana WPPKiA KUL. Jednym z bardziej interesujących punktów były II Targi Aktywności Studenckiej. Specjalnym gościem Lexaliów był Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, wygłosił on wykład nt. „Prawa człowieka i prawa dziecka w świecie współczesnym”.  

Relacja AKF

 

7 kwietnia
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” zorganizował koncert Andrzeja Kołakowskiego.

  

7 kwietnia
Instytut Jana Pawła II KUL, redakcja kwartalnika ETHOS zorganizowali otwarte międzynarodowe seminarium interdyscyplinarne „O radości”. Gośćmi spotkania byli prof. Adam Potkay wraz z małżonką prof. Monicą Brzezinski Potkay. Tematykę radości podejmuje najnowszy numer ETHOS-u, którego jednym z autorów jest właśnie prof. Potkay.

 
 
  7-8 kwietnia
odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Bliżej emocji zorganizowana przez Katedrę Psychologii Emocji i Motywacji oraz Towarzystwo Naukowe KUL. Tematem dyskusji panelowej był „Afekt i morale. Debata nad czynnikami osobowości”, natomiast wykład „Dwoje na huśtawce. O dynamice emocji” wygłosił prof. Dariusz Doliński, SWPS Wrocław.  
 
8 kwietnia
Tegoroczną nagrodę główną Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2011 otrzymała s. prof. Zofia Zdybicka. Nagrodę przyznano za stworzenie i rozpropagowanie w świecie klasycznej szkoły filozofii religii, twórcze zaangażowanie w prace Prymasowskiej Rady Społecznej i całego Kościoła w Polsce. Ogłoszenie laureatów FENIKSA 2011 miało miejsce podczas uroczystości otwarcia XVII Targów Wydawców Katolickich na Zamku królewskim w Warszawie.  
  8 kwietnia
Instytut Filologii Germańskiej KUL zorganizował spotkanie z poetą z Berlina, Paulem Alfredem Kleinertem.  
 
  8-9 kwietnia
Katedra Opieki Społecznej, Paliatywnej i Hospicyjnej KUL, Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina oraz Forum Hospicjów Polskich zorganizowali międzynarodową konferencję pt. „W służbie nadziei – Wolontariat Hospicyjny”.
 
 
  

9 kwietnia

IATEFL POLANDPEARSON LONGMANandCAMBRIDGE UNIVERSITY PRESShave the pleasure of inviting you to a conference organized byIATEFL PL LUBLIN REGIONandTHE FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND CERTIFICATION CENTRE OF MARIA SKŁODOWSKA UNIVERSITY

 
 
10 kwietnia
Chór KUL wystąpił w Koncercie Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, który miał miejsce w Kościele św. Rodziny w Lublinie.  
 
 

11 kwietnia 

Pierwsze Forum Psychologiczne studentów KUL

  
11 kwietnia
Klub „Polonia Christiana” oraz Koło Naukowe Historyków Studentów KUL zorganizowali przedpremierowy pokaz filmu „Eugenika. W imię postępu” oraz spotkanie z jego reżyserem Grzegorzem Braunem.

11 kwietnia
na zaproszenie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej wykład „Niekorzystna atmosfera – czy(li) spiskowa teoria recepcji Józefa Mackiewicza w Niemczech” wygłosił dr Andreas Lawaty.

 
11-12 kwietnia
prof. Krzysztof Kaczmarek (Instytut Historii UAM, Poznań) wygłosił wykład „Szkolnictwo dominikanów polskich w XIII-XV wieku” i przeprowadził warsztaty źródłoznawcze: „Źródła do badań nad prozopografią dominikanów poznańskich w średniowieczu i czasach nowożytnych” na zaproszenie Katedry Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej.
 
 
11-14 kwietnia
w Kościele Akademickim KUL odbyła się II seria rekolekcji wielkopostnych, które poprowadził ks. Przemysław „Kawa” Kawecki.  
 
  

12 kwietnia

Katedra Postępowania CywilnegoWydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL zoranizowali konferencję naukową z cyklu ELEKTRONICZNE ASPEKTY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Prawo a informacja

 
12 kwietnia
Instytut Ekonomii Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo – gospodarka – rozwój”.  

12 kwietnia

Akademicki Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” zorganizował spotkanie dyskusyjne pt. „Trudne relacje polsko-niemieckie na przykładzie książki Konrada Schullera „Ostatni dzień Borowa”.

  

12 kwietnia

Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii oraz Katedra Dziejów Systemów Totalitarnych KUL  wraz z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie zorganizowali kolejne spotkanie z cyklu„Seminariów z historii Polski XX wieku” wykład Historia pojęć wygłosił
dr Andreas Lawaty

 
 

13 kwietnia

w Trybunale Koronnym odbyła się uroczysta akademia poświęcona 20-tej rocznicy reaktywowania struktur Kościoła katolickiego na Ukrainie, zorganizowana przez Centrum UCRAINICUM KUL, Instytut Badań Kościelnych (Łuck),Polski Związek Katolicko-Społeczny, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. W czasie uroczystości ks. bp Marcjan Trofimiak, ordynariusz diecezji łuckiej na Ukrainie, został odznaczony okolicznościowym medalem „XXX lat Polskiego Związku Katolicko-Społecznego”.
Katedra Prawa Unii Europejskiej była współorganizatorem konferencji pt. „Szanse i wyzwania Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej”.
 
14 kwietnia
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut Politologii KUL we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL i Fundacją Konrada Adenauera zorganizowali konferencję naukową pt. „Francja-Niemcy-Polska wobec Europy Wschodniej”.
 

14 kwietnia
Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego KUL zorganizowali posiedzenie naukowe, w porządku którego przewidziano referat dr Elżbiety Woźniak-Mazurkiewicz (Lublin, UMCS) nt. „Ekspozycje i kolekcje dzieł sztuki greckiej w Rzymie I wieku prz. Chr.”.

14 kwietnia

Koło Naukowe Studentów Historyków KUL oraz Katedra Historii Starożytnej zorganizowali studencką konferencję pt. „Wokół starożytności”.

14 kwietnia

odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa KUL Pani Profesor Teresie Kostkiewiczowej, historykowi literatury.
„Poprzez nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla wielkich osiągnięć Pani Profesor Teresy Kostkiewiczowej, wybitnej znawczyni literatury oraz nurtów estetycznych epok dawnych, a szczególnie wieku osiemnastego, zasłużonej wychowawczyni i nauczyciela wielu pokoleń badaczy, znakomitej organizatorki badań polonistycznych, uczonej, której dzieło i życie wyrastają z dziedzictwa chrześcijańskiej Europy i służą jego pomnażaniu.” (z Uchwały Senatu KUL)

Wypowiedź laureatki

 
 
 

15 kwietnia

Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej.

  
 
  15-16 kwietnia
odbyły się I Lubelskie Dni Osób Niewidomych i Słabowidzących, zorganizowane przez  Sekcję Tyflodydaktyczną Koła Naukowego Studentów Anglistyki i prof. Bogusława Marka pełnomocnika Rektora KUL ds. studentów niepełnosprawnych.  
 

16 kwietnia

Instytut Filologii Polskiej Lubelskie wraz z Kuratorium Oświaty

zorganizowało Polonistyczne Repetytorium Przedmaturalne 2011

 
 
16-17 kwietnia
Koło PTTK nr 1 przy KUL „KUL-turysta” zorganizowało 41. Studencki Rajd ROZTOCZE WIOSNĄ 2011.  
16-17 kwietnia
studenci i pracownicy etnologii na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim zorganizowali wystawę pt. „Symbolika Wielkanocy”.  
 
18 kwietnia
Instytut Historii Sztuki KUL, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zorganizowali wykład dr Elżbiety Błotnickiej-Mazur pt. „Rzeźbiarskie figury Adama Myjaka”.  
 

18-19 kwietnia
Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa Viribus Unitis było gospodarzem międzynarodowej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauk i zawodów prawniczych, doktoranci, studenci z Polski, Ukrainy i USA.

 

18-20 kwietnia
pracownicy Instytutu Filologii Polskiej KUL udzielali konsultacji drogą elektroniczną w ramach Polonistycznego Repetytorium Przedmaturalnego 2011. Druga edycja tej akcji odbyła się w dniach 7-12 maja.

 

28 kwietnia – 3 maja
odbyła się pielgrzymka społeczności KUL na beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. W skład oficjalnej delegacji, na czele z Rektorem KUL ks. Stanisławem Wilkiem i prorektorami – ks. Stanisławem Ziębą i ks. Sławomirem Nowosadem, weszli przedstawiciele władz dziekańskich, pracowników naukowych i administracyjnych. Wspólne uczestnictwo w uroczystościach beatyfikacyjnych było szczególnym wyrazem dziękczynienia za dar Osoby Jana Pawła II – naszego Profesora.

 

30 kwietnia

zmarł Ksiądz Profesor Ryszard Rubinkiewicz, salezjanin, profesor zwyczajny Katedry Porównawczej Historii Religii w Instytucie Kulturoznawstwa, wybitny biblista, znawca kultury żydowskiej, promotor dialogu między chrześcijaństwem i judaizmem.