LIPIEC 2010

 

   

1-11 lipca

studentka IV roku prawa KUL – Monika Szymanek, jako I wicemiss Polski osób niesłyszących w konkursie organizowanym przez Organizację Niesłyszących Słabosłyszących Internautów (ONSI), reprezentowała Polskę podczas wyborów Miss Deaf World w Gruzji.

 
     

  5 lipca – 26 sierpnia

  trwała 37. edycja Szkoły Letniej Języka Kultury Polskiej. W tym roku gościliśmy prawie 120 osób z 23 krajów, m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Kanady. Słuchaczami Szkoły były m.in. osoby z prestiżowych środowisk akademickich np.: Yale University, Harvard University, Stanford University, Columbia University, Princeton University, North Carolina State University.

  Studenci Szkoły mogą dopasować program do swoich potrzeb, wybierając intensywność kursu – od 5 do 8 godzin zajęć dziennie. Z roku na rok coraz więcej osób wybiera programy najdłuższe: sześcio-, siedmio- i ośmiotygodniowe oraz najbardziej intensywne – do ośmiu godzin dziennie.

  Mimo dużej konkurencji na rynku letnie kursy języka polskiego na KUL cieszą się zainteresowaniem słuchaczy. Jakie są ich atuty? Przede wszystkim profesjonalny zespół nauczycieli, co roku uzupełniany o nowe osoby, bogata oferta programowa dostosowana do różnych oczekiwań słuchaczy, sprawdzone i ciągle unowocześniane metody nauczania, unikalne wykłady tematyczne wygłaszane przez wybitnych specjalistów. Bogaty program turystyczny i kulturalny, wycieczki: Lublin; Kazimierz; Kraków; Warszawa; Zamość; Białowieża, Kozłówka, spektakle, projekcje filmowe, koncerty, spotkania... Dzięki temu uczestnicy kursów mogą poznać historię, zabytki, bogactwo kultury i Polskę współczesną.


   
   

  9-11 lipca

  odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Niedokończone Msze wołyńskie. Martyrologium Duchowieństwa Wołyńskiego Ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej” zorganizowana przez Centrum UCRAINICUM KUL. Konferencja była hołdem pamięci duchownym, którzy zginęli na Kresach dając świadectwo trwania i służby Kościołowi.

     

  20 lipca zmarł Ks. Prof. Edward Iwo Zieliński OFMConv, wybitny znawca filozofii i kultury średniowiecznej, zwłaszcza myśli bł. Jana Dunsa Szkota, a także św. Bonawentury i św. Anzelma z Canterbury, niezmordowany Nauczyciel i Wychowawca akademicki, prawdziwy Mistrz, wiernie oddany Uniwersytetowi. Człowiek pełen powagi, wrażliwy i mądry, prawy i rzetelny, wymagający i życzliwy, gorliwy i pokorny Syn św. Franciszka.

  Urodzony 6 września 1939 r. w Kamionce, pow. Gniezno, zmarł 20 lipca 2010 r. w Gdańsku.

  Profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, a następnie Katedry Wiedzy o Kulturze Średniowiecznej Wydziału Filozofii. Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach (1978-2001). Kustosz kapitulny Prowincji św. Maksymiliana OFMConv (1989-1996).

  Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 lipca w kościele OO. Franciszkanów w Gnieźnie. Zmarły został pochowany na cmentarzu św. Krzyża.