LISTOPAD 2009

  Wszystkich Świętych - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.    
         
    4 listopada
Instytut Jana Pawła II KUL był gospodarzem wieczoru poezji i muzyki: Karol Wojtyła Kościół, Wędrówka do miejsc świętych, czytał Krzysztof Gosztyła, fortepian – Miho Kurihara.
 
 
         
   

8 listopada

s. dr Agata Mirek z Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL została podwójną laureatką 2. edycji konkursu „Książka Historyczna Roku”, zorganizowanego przez Telewizję Polską, Polskie Radio oraz Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymała Nagrodę Jury i Nagrodę Czytelników za książkę „Siostry zakonne w obozach pracy w PRL w latach 1954-1956”.


 
         
    13 listopada
Fundacja Rozwoju KUL, Fundacja Konrada Adenauera, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum KUL oraz Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie zorganizowali konferencję naukową pt. „DOBRY – ZŁY” Relacje polsko-niemieckie 70 lat po wybuchu II wojny światowej.

 
         
   

14 listopada
Dziekan oraz Samorząd Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zorganizowali Zaduszki Wydziałowe.


 
         
   

14 listopada

Teatr ITP zaprezentował nowy spektakl pt. „Prorock”. To opowieść o powołaniu i wierności Bogu, ale również o buncie, osamotnieniu i wielkim trudzie bycia we współczesnym świecie kimś innym, kimś Wybranym. Tytułowy Prorok toczy niejedną walkę duchową z Bogiem i z samym sobą, przechodzi przez etapy buntu i pychy, nim zrozumie co jest najważniejsze. Nim zdecyduje czemu i komu chce być wierny.         
    16-17 listopada
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania zorganizowały Międzynarodową Konferencją Naukową „Człowiek i jego decyzje”.
   
         
    16-19 listopada
na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji odbyły się wykłady „Arbitration”, które poprowadził amerykański adwokat Charles F.X. Szymanski.
 

 

         
    17 listopada
Katedra Logiki KUL zorganizowała konferencję naukową pt. „Zastosowania logiki modalnej”.
   
         
   

18-19 listopada
odbył się Dzień Otwarty KUL – pierwszego dnia prezentowało się ponad 60 organizacji studenckich i kół naukowych: pokazy, inscenizacje, konkursy. Miało także miejsce spotkanie z Ireneuszem Krosnym, absolwentem KUL oraz spektakl Teatru ITP Prorock. Drugiego dnia wykłady otwarte wygłosili: dr Zbigniew Piłat (Tajemnice Zakonu Templariuszy), prof. Piotr Francuz (Pamięć absolutna), abp prof. Józef Życiński (Ewolucja a wiara), prof. Ryszard Szyszka (Biotechnologia wczoraj i dziś, czyli historia o alkoholach i lekach – prezentacja multimedialna), prof. Zyta Gilowska (Dlaczego warto studiować na KUL).

   
         
   

18-19 listopada

Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL oraz Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zorganizowali sympozjum naukowe pt. „Transfer idei. Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii”.

   
         
    18-30 listopada
Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych wraz z British Council zorganizował wystawę pt. „Darwin NOW”.
 
         
   

19 listopada
w Galerii Fotografii Prasowej „Fot-Press” odbył się wernisaż zdjęć studenta Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL Krzysztofa Ożoga.

   
         
   

19 listopada

ks. abp Józef Życiński odprawił mszę św. dziękczynną za 50 lat kapłaństwa ks. prof. Zygmunta Hajduka, na której zgromadzili się pracownicy i studenci Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL.

   
         
   

19 listopada

odbył się Jubileusz 20-lecia Koła Hiszpańsko-Polskiego KUL, na który złożyły się wykłady poświęcone historii i kulturze krajów języka hiszpańskiego oraz spotkanie z meksykańską muzyką gitarową.

   
         
     

19 listopada

prof. Wincenty Myszor (Katowice, UŚ) wygłosił wykład „Św. Paweł – mistrzem heretyków” na zaproszenie Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL.

   
         
    19-21 listopada
Instytut Filologii Romańskiej KUL we współpracy z Zakładem Lingwistyki Stosowanej UMCS zorganizował XII Spotkanie Specjalistów Dawnej Literatury Romańskiej, nt. „Żywioły, temperamenty, charaktery”.
   
         
    20 listopada
Instytut Filologii Germańskiej oraz Dział Współpracy z Zagranicą zorganizowali spotkanie z przedstawicielami Ambasady Republiki Federalnej Niemiec nt. „Niemcy: Ośrodek Naukowo-Badawczy”. Celem spotkania było zaprezentowanie oferty naukowej oraz możliwości realizowania projektów bilateralnych na uniwersytetach i w ośrodkach badawczych w Niemczech. Ponadto przedstawiona została oferta stypendialna przeznaczona dla polskich studentów i doktorantów.
   
         
   

20-21 listopada
Instytut Teologii Duchowości KUL w ramach XXXIV Dni Duchowości zorganizował ogólnopolskie sympozjum pt. „Współczesne zniewolenia – ucieczka i powrót”.

   
         
   

20-21 listopada

na zaproszenie Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL cykl wykładów poprowadził Geoff Tranter.

 
   
   
   

20-21 listopada
Specjalizacja Katechetyki KUL zorganizowała ogólnopolskie sympozjum nt. „Katecheza dzieci”.

   
         
 

 

 

20-21 listopada

odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych” zorganizowana przez Katedrę Polityki Społecznej i Etyki Politycznej Instytutu Socjologii KUL we współpracy z Zakładem Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

   
         
   

20-21 listopada

Instytuty Historii i Prawa KUL zorganizowały konferencję naukową młodych badaczy pt. „Kryzys – natura, odmiany, trwanie, przezwyciężenie – aspekty historyczne, ekonomiczne, społeczne, polityczne, prawne” pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

   
   
   
    20-22 listopada
na KUL-u odbyła się I Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie nauką”, w ramach projektu „Zarządzanie systemem B+R w instytucjach naukowych” współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
         
    23 listopada
odbyła się konferencja naukowa „Socjolog na rynku pracy”, pod hasłem „Uwaga! Socjolog w budowie!”.
   
         
    23 listopada
Katedra Prawa Kanonizacyjnego zorganizowała VIII Międzynarodowe Sympozjum z prawa kanonizacyjnego pt. „Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej”, połączone z wręczeniem Księgi jubileuszowej Duc in altum Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi z racji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej oraz 25-lecia istnienia Katedry Prawa Kanonizacyjnego.
   
         
    24 listopada
Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych zorganizowało spotkanie promujące audiobooka: Peter Hepp „Świat w moich dłoniach, życie bez słuchu i wzroku”. Podczas spotkania Hanna Pasterny (niewidoma asystentka społeczna prof. Jerzego Buzka) przedstawiła możliwość uczestnictwa w wolontariacie europejskim dostępnym dla studentów niepełnosprawnych.
   
         
   

24 listopada

Instytut Jana Pawła II KUL zorganizował spotkanie w ramach Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Nowy cykl referatów i dyskusji „Wokół problematyki osoby” zainaugurował wykład ks. prof. Andrzeja Szostka: „Karola Wojtyły filozofia osoby”.
   
         
    24-26 listopada
odbył się 12. Kiermasz Wydawców Katolickich zorganizowany przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wzięły w nich udział 33 wydawnictwa z całej Polski.
   
         
    25 listopada
Instytut Muzykologii KUL, w ramach uroczystych obchodów Dnia św. Cecylii, zorganizował prezentację filmu Akademickiej Kroniki Filmowej „Ks. Prof. Karol Mrowiec”, wykład ks. dr. Dariusza Smolarka, „Źródła muzyczne klasztoru pijarów w Podolińcu”, a także koncert muzyki chóralnej, organowej i kameralnej w wykonaniu pracowników i studentów Instytutu Muzykologii. W programie utwory: Jana Sebastiana Bacha, Alberto Ginastera, Alberta Beckera, Johannesa Brahmsa, Aleksandra Tansmana, Henry Purcella, Astora Piazzoli oraz Rogera Calmela – „Magnificat” z udziałem Chóru KUL.
   
         
   

25 listopada

Katedra Filozofii Boga KUL w porozumieniu z Radą Naukową Konferencji Episkopatu Polski zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. „Filozofia o Bogu i religii” połączoną z wręczeniem Księgi Pamiątkowej Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej.
   
         
   

25 listopada

miał miejsce kolejny recital organowy, w cyklu Koncertów Organowych zaplanowanych przez Instytut Muzykologii – Johann Sebastian Bach: Dritter Teil der Klavieruebung (wybór) – w wykonaniu dr Jadwigi Kowalskiej.
   
         
    26 listopada
odbyła się kolejna konferencja w ogólnym cyklu „Etyka i technika” zorganizowana przez Katedrę Etyki Szczegółowej KUL, nt. „Transplantacje: Spór o dar”. Gośćmi konferencji byli prof. Wojciech Rowiński (WUM), dr Zbigniew Zalewski (Collegium Medicum, UJ), ks. prof. Piotr Morciniec (UJ) i dr Michał Królikowski (UW).
   
         
    26 listopada
Profesor Stefan Sawicki otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
   
         
    27 listopada
odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa KUL JE Valdisowi Zatlersowi, Prezydentowi Republiki Łotewskiej.
Nadając tytuł Doktora Honoris Causa KUL przedstawicielom narodów litewskiego, estońskiego, ukraińskiego, polskiego, łotewskiego i białoruskiego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II włączył się w upamiętnienie 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Uroczyste obchody tego wydarzenia odbyły się w Lublinie 1 lipca br.
   
         
    27-28 listopada
Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce oraz Biuro Historyczne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zorganizowali 38. ogólnopolską konferencję historyków zakonnych, pt. „Polska droga do wolności w 20 rocznicę upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej”.
   
         
    27-28 listopada
odbyła się konferencja z cyklu Studia nad wiedzą, pt. „Wiedza między słowem a obrazem”. Organizatorzy: Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji, Katedra Filozofii Społecznej, Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych.
   
         
   

28 listopada
Akademicki Związek Sportowy KUL zorganizował II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa KU AZS KUL.