1 listopada

odbył się koncert Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

w Paryżu. W programie utwory kompozytorów m.in.:G. G. Gorczyckiego, H. M. Góreckiego, F. Nowowiejskiego,W. A. Mozarta, A. Brucknera, J. Ruttera

 
7 listopada
w atrium Collegium Norwidianum odbyło się otwarcie wystawy „Niedokończone Msze wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej” zorganizowanej przez Centrum UCRAINICUM KUL wraz z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”, Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie i Instytutem Badań Kościelnych w Łucku.
 

  8 listopada
Katedra Duchowości Życia Konsekrowanego oraz Katedra Dziejów Teologii KUL zorganizowały sesję naukową w 800-lecie powołania św. Klary z Asyżu pt. „Kobieca desperacja czy radykalizm duchowy”.

    
 
9 listopada
odbyło się sympozjum pt. „Konflikt i pojednanie w małżeństwie”, zorganizowane z okazji 90. rocznicy urodzin Wandy Półtawskiej, doktora honoris causa KUL. Organizatorzy: Instytut Teologii Moralnej KUL, Grupy modlitwy o. Pio w Lublinie oraz Harcerskie Koło Akademickie „Żywioły”.
 
9 listopada

odbył się wykład otwarty z cyklu „Seminariów z historii Polski XX wieku” organizowanych przez IPN i Instytut Historii KUL

dra hab. Andrzej Żbikowski - JAN KARSKI – niedokończona misja

    
 
 10 listopada
Instytut Filologii Polskiej KUL był gospodarzem finału Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego. Zwycięzcą w zakresie literaturoznawstwa został Karol Jaworski z UKSW. Promotorem nagrodzonej pracy pt. „Poetycka wyobraźnia dendrologiczna Jana Kasprowicza” jest prof. Barbara Bobrowska. W kategorii językoznawstwa najlepsza okazała się praca magisterska napisana na UWr pod kierunkiem prof. Ireny Kamińskiej-Szmaj „Sacrum w profanum. Słownictwo religijne we współczesnej polszczyźnie potocznej”, autorstwa Aleksandry Marii Pawlikowskiej.    
 
15 listopada
odbyły się obchody Święta Patronalnego Wydziału Filozofii KUL, we wspomnienie św. Alberta. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą za osoby tworzące obecnie i w przeszłości społeczność wydziałową, następnie odbyły się promocje doktorskie oraz uroczystość ku czci Księdza Profesora Andrzeja Bronka. Sylwetkę naukową księdza profesora przedstawiła prodziekan prof. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik.    
 
17 listopada 
Biuro Karier KUL zorganizowało VII edycję Studenckich Targów Pracy i Praktyk. W tegorocznej edycji pracodawcy rekrutowali pracowników i praktykantów do następujących działów: sprzedaży, IT, zasobów ludzkich, finansów, obsługi klienta, księgowości, audytu, podatków, logistyki, komunikacji międzynarodowej, nieruchomości, prawnych, tłumaczeń. Podczas targów swoją ofertę zaprezentowały również służby mundurowe: Wojskowa Komenda Uzupełnień, Komenda Wojewódzka Policji oraz Nadbużański Oddział Straży Granicznej, a doradcy Eures przedstawili oferty pracy na terenie UE.
 
17 listopada
Instytut Politologii KUL, Instytut Europeistyki KUL oraz Instytut Sądecko-Lubelski zorganizowali III Seminarium Naukowe z cyklu „Człowiek – Społeczeństwo – Państwo” pt. „Czy istnieją wartości europejskie?”.    
 

17 listopada

z okazji 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Instytut Historii KUL zorganizował uroczysty wieczór pieśni patriotycznej.

 
 18 listopada
odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa KUL ks. Pascualowi Chávezowi Villanuevie SDB, Generałowi Towarzystwa Św. Franciszka Salezego.
„Poprzez nadanie tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności ks. dr. Pascuala Cháveza Villanueva SDB, który całe swe życie poświęcił biednym i wykluczonym inspirując i tworząc inicjatywy edukacyjne dla młodzieży na całym świecie. W swoich pismach wcielając w życie prawdę, że aby ukazać Jezusa młodym ludziom, trzeba Go najpierw znać, żyć z Nim i być Jego przyjacielem, uzasadnia aktualność systemu prewencyjnego św. Jana Bosko opartego na wierze, rozumie i miłości w złożonych sytuacjach międzykulturowości oraz przekonująco podkreśla jego wpływ na integralny rozwój człowieka ze szczególnym uwzględnieniem życia religijnego i społecznego. W jego działalności nowa ewangelizacja ma ogromny potencjał wychowawczy, ponieważ otwiera możliwości przekształcania umysłów i serc młodych ludzi tak, aby wychować ich na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli” (z uchwały Senatu).
 
18 listopada
Katedra Historii Bizancjum KUL, Katedra Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej KUL oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie zorganizowali Międzynarodową Konferencję Bizantynistyczną pt. „Patriarchaty Wschodu w starożytności”. Konferencja odbyła się w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim.
 
 19 listopada
w 100. rocznicę urodzin ks. prof. Włodzimierza Sedlaka, odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych pt. „Nanonauki i nanotechnologie. Filozoficzne wyzwania”.
 
21-22 listopada
Koło Naukowe Studentów MISH było gospodarzem ogólnopolskiej konferencji pt. „Bóg i człowiek – blisko i daleko”.
 

22 listopada 

Logika w nauce - konferencja zorganizowane przez Wydział Filozofii

Zagadnienie logicznej struktury teorii naukowej jest obecne w historii myśli ludzkiej od starożytności. W Polsce problematyka tzw. logicznej teorii nauki była rozwijana twórczo przez lata, a sam termin logiczna teoria nauki wszedł do powszechnego obiegu wraz z ukazaniem się drukiem w roku 1966 zbioru prac Logiczna teoria nauki. I choć minęło od tego wydarzenia 45 lat, problematyka ta nadal pozostaje żywa, szczególnie w kontekście logicznych podstaw informatyki i tworzenia ontologii formalnych dla różnych dziedzin wiedzy. Temat logicznych podstaw nauki był i jest też obecny w pracach pracowników Wydziału Filozofii KUL (m. in. S. Kamińskiego, Z. Hajduka, A. B. Stępnia, S. Kiczuka).

 

22 listopada

Koło Naukowe Studentów Instytutu Muzykologii KUL zorganizowało Uroczystości Św. Cecylii.

 
24 listopada
odbyły się XXXVI Dni Duchowości pt. „Rozeznawanie duchowe” zorganizowane przez Instytut Teologii Duchowości KUL.
 

24 listopada

Człowiek w pracy i organizacji - jubileusz 40. lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. A. Bieli.

 
28-29 listopada
II Katedra Historii Nowożytnej Instytutu Historii KUL oraz Archiwum Państwowe w Lublinie zorganizowali konferencję naukową pt. „Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie – źródła, wydarzenia, ludzie”. Podczas konferencji zostały ogłoszone wyniki konkursu dla gimnazjalistów i licealistów „Kurier Lubelski nr 1”.
 
29 listopada
Katedra Homiletyki Materialnej i Fundamentalnej KUL, z okazji 20. rocznicy śmierci ks. M. Brzozowskiego, profesora KUL, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, zorganizowała sympozjum pt. „Ksiądz Mieczysław Brzozowski – kapłan nadziei”.
 
29 listopada – 1 grudnia
odbył się XIV Kiermasz Wydawców Katolickich organizowany przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. W kiermaszu uczestniczyło 37 oficyn wydawniczych z całej Polski.
 
30 listopada – 1 grudnia
Katedra Historii Współczesnej i Ruchów Społecznych Instytutu Politologii KUL zorganizowała konferencję naukową pt. „Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych”.
    
 

30 listopada
Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej KUL wraz z Instytutem Filologii Słowiańskiej zorganizowali spotkanie pt. „Fiodor Dostojewski – przekleństwo życia, pasja tworzenia”.