LUTY 2009

 


 

19 lutego

miał miejsce wernisaż wystawy „Pasierbowa Europa Ducha”, poświęconej wybitnemu poecie, eseiście i historykowi sztuki – ks. prof. Januszowi Stanisławowi Pasierbowi (1929-1993), połączony z panelem zatytułowanym „15 lat po śmierci ks. Janusza St. Pasierba”. Głównym wydarzeniem artystycznym wieczoru była prezentacja wierszy ks. Janusza St. Pasierba w wykonaniu Mai Komorowskiej.

Ks. Janusz St. Pasierb - wernisaż, panel i wiersze w recytacji Mai Komorowskiej

09_02_19_europa_170 
 

23-25 lutego

Koło Naukowe Studentów Prawa KUL i NZS zorganizowali w Lublinie Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów „45 lat kodeksów cywilnych". Uczestnicy konferencji podjęli problematykę funkcjonowania kodeksów: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w ramach dwóch ustrojów społeczno-politycznych, związanych z tą sytuacją nowelizacji, zmian wynikających z integracji Polski z Unią Europejską, skuteczności tychże przepisów w ramach demokratycznego państwa prawa oraz gospodarki wolnorynkowej.

 
 

23 lutego

Dostęp do zawodów prawniczych. Stan obecny i perspektywy na przyszłość

 
 

23 lutego

Porozumienie o współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury

 
 

23 lutego

Humor w literaturze i kulturze staropolskiej

 
 

25 lutego
Instytut Filologii Germańskiej KUL, austriackie forum kultury (Warszawa) oraz Instytut Wydawniczy PAX zorganizowali spotkanie z Heinzem Nussbaumerem poświęcone jego książce pt. „Odkryć w sobie mnicha”.

Odkryć w sobie mnicha - spotkanie z Heinzem Nussbaumerem

 
   

25 lutego

Wielki Post 2009. Środa Popielcowa

 
   

27 lutego

odbyła się konferencja naukowa pt. „Cienka linia życia - problematyka samobójstw”, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL.

 

  25-27 lutego
studenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zajęli I miejsce w kwalifikacjach krajowych konkursu Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition i tym samym reprezentowali Polskę w rundzie międzynarodowej w Stanach Zjednoczonych (Waszyngton 22-29 marca). Pismo procesowe drużyny KUL zostało uznane za Best Brief, a Agata Apanel zyskała tytuł Best Oralist. W pokonanym polu studenci KUL zostawili zespoły reprezentujące sześć innych polskich wydziałów prawa.
Naszą Alma Mater reprezentowali Agata Apanel, Paulina Kreczmańska, Filip Błaziak oraz Bartosz Łągiewka. Ich trenerami byli prof. Delaine Swenson i mgr Marzena Rzeszót z Ośrodka Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL oraz dr Anna Szarek i mgr Kinga Stasiak z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego KUL.
 
 nikodemowicz_783.jpg   Dokument: Profesor Nikodemowicz