LUTY 2010

 

   

 2 i 4 lutego

ks. dr. Roberto Germán Zurriaráin z Uniwersytetu La Rioja w Hiszpanii wygłosił wykłady otwarte nt.

laikatu i laicyzmu oraz młodzieży w Kościele dzisiejszej Hiszpanii

 

   
 

3 lutego

w ramach projektu „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki” odbyło się seminarium otwarte nt. „Perspektywy turystycznego rozwoju regionów”. Seminarium prowadził prof. Heinz-Dieter Quack – profesor Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych i dyrektor Europejskiego Instytutu Turystyki na Uniwersytecie w Trier.

Organizatorzy: Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL we współpracy z Katedrą Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
   
 

6 lutego

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał tytuł Ambasadora Lubelszczyzny 2009. Tytuł ten od 11 lat jest przyznawany za promocję Lubelszczyzny w kraju i zagranicą. Statuetkę z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego odebrał ks. prof. Stanisław Wilk, Rektor KUL.
   
 

19 lutego

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium otwarte nt. „From Granular Computing to Human-Centric Computing” (Od obliczeń ziaren informacji do obliczeń ukierunkowanych na użytkownika), z udziałem Witolda Pedrycza, profesora University of Alberta (Edmonton, Kanada).  Witold Pedrycz to światowej sławy uczony w dziedzinie sztucznej inteligencji, zwłaszcza inteligencji obliczeniowej. Jest członkiem zagranicznym PAN, wykłada również w School of Computinmg Uniwersytetu Notingham (Wielka Brytania). W 2007 r. otrzymał prestiżową Nagrodę Norberta Wienera, w 2009 r. Międzynarodową Nagrodę Soft Computing.

   
 
 

22 lutego

Prorektor ds. dydaktyki i wychowania, Katedra Dydaktyki Muzycznej Instytutu Muzykologii oraz Chór KUL zorganizowali Koncert Chopinowski w 200. rocznicę urodzin kompozytora. Wykonawcy: Agnieszka Schulz-Brzyska (fortepian), Rafał Maciąg (fortepian), Iwona Sawulska (sopran). Koncert prowadził ks. Krzysztof Szebla.

   
 

23 lutego

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Koło Naukowe Studentów Dziennikarstwa KUL zorganizowali konferencję naukową pt. „Nowe Media. Destrukcja czy rozwój?”. Konferencja podzielona została na dwie części: „Wpływ Nowych Mediów na Media Tradycyjne” oraz „Perspektywa rozwoju Nowych Mediów”.

   
 

23 lutego

w rektoracie miało miejsce podpisanie umowy o współpracy między KUL i Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza.

   
   

24 lutego

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium otwarte nt. „What is Innovation?” (Co to jest Innowacja?), z udziałem Hartmuta Hirsch-Kreinsena, profesora Economic and Industrial Sociology University of Dortmund (Niemcy). Hartmut Hirsch-Kreinsen to doskonały znawca problematyki innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach. Do tematów jego badań należą internacjonalizacja przedsiębiorstwa i sieci przedsiębiorstw, zmiany sektorowe struktury i rozwoju pracy oraz innowacyjność i procesy opracowywania nowych technologii. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych komitetów doradczych w zakresie polityki innowacji.

 
 

25 lutego

odbyło się sympozjum i koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina zorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Muzykologii KUL.