2 lutego

w hali Targów Lubelskich w Parku Ludowym, odbyła się wystawa projektów Parku Ludowego w Lublinie, wykonanych przez studentów architektury krajobrazu KUL i UP oraz dyskusja publiczna pt. Pomysły na Park Ludowy!

7-8 lutego

studenci informatyki jako na zaproszenie przedstawiciela firmy RIM - producenta cieszących się popularnością i prestiżem urządzeń mobilnych Blackberry, wzięli udział w europejskiej edycji konferencji programistycznej „Blackberry DevCon” w Amsterdamie.

10 lutego 

w rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Życińskiego, profesora Wydziału Filozofii, kierownika Katedry Relacji Między Nauką a Wiarą, Wielkiego Kanclerza KUL w Kościele Akademickim została odprawiona msza św., której przewodniczył bp Mieczysław Cisło. Następnie o dorobku filozoficznym Zmarłego podczas konferencji „Przyroda – Człowiek – Bóg. Wokół myśli filozoficznej Arcybiskupa Józefa Życińskiego” rozmawiali przedstawiciele trzech Wydziałów Filozofii, z którymi związany był śp. Arcybiskup: Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

11 lutego

drużyna reprezentująca KUL w składzie: Irena Kozak, Izabela Maciąg, Kamil Majewski i Tomasz Kobylecki zajęła drugie miejsce w rundzie krajowej międzynarodowego konkursu Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2012 – jednego z najbardziej prestiżowych konkursów retorycznych na świecie, który polega na symulacji rozprawy przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Drużyna KUL zdobyła również nagrodę The Best Memorial Award za przygotowanie najlepszego pisma procesowego.

13 lutego

„Potęga wyobraźni Williama Blake'a” to tytuł wykładu, który wygłosił dr Jacek Jaźwierski w ramach cyklu Szaleństwa wyobraźni, kaprysy fantazji. Organizatorzy: Instytut Historii Sztuki KUL, Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

14 lutego

w 70. rocznicę utworzenia Armii Krajowej odbyła się sesja „Wojna i miłość. 70 lat Armii Krajowej”. Organizatorom udało się zaprosić żołnierzy Armii Krajowej: Mariannę Krasnodębską ps. Wiochna; Jana Busiewicza ps. Basza, Stanisława Gajewskiego ps. Staś, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami. Sesji towarzyszyła wystawa fotografii weteranów AK przygotowana przez Agencję Fotograficzną „Terra” oraz występy zespołu muzycznego „Wiolinki” z Zespołu Szkół w Krężnicy Jarej.

16 lutego

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego KUL zorganizowali posiedzenie naukowe wraz z referatem ks. prof. Marka Starowieyskiego (UW) pt. „Zwierzęta w literaturze patrystycznej”.

16 lutego

odbyła się konferencja naukowa „Moja Rodzina. Moje Miejsce – Moje Szczęście” zorganizowana przez Katedrę Psychopedagogiki Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Spotkanie poświęcone było psychologicznym, pedagogiczny, medycznym oraz społecznym aspektom szczęścia w rodzinie i małżeństwie.

16 lutego

z cyklu „Państwo i My” wykład pt. „Państwo obywateli szlacheckich” wygłosił prof. Edward Opaliński (Instytut Historii PAN).

16 lutego

Spotkanie ks. bpa. Artura Mizińskiego z IV rokiem teologii.

17 lutego

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, w wyniku przeprowadzonej w dniach 7-9 grudnia 2011 r. wizyty, udzieliła po raz kolejny akredytacji na okres 5 lat kierunkowi filologia polska prowadzonemu przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL.

Tym razem zespół oceniający filologię polską na KUL stwierdził, że kierunek spełnia wymogi stawiane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną w zakresie kadry naukowej, procesu dydaktycznego i wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, a także w zakresie infrastruktury dydaktycznej w stopniu WYSOKIM (A).

19 lutego

mszę św. w 30. rocznicę śmierci ks. prof. Antoniego Słomkowskiego, rektora KUL w latach 1944-1951) odprawił ks. prof. Marek Chmielewski, Prodziekan Wydziału Teologii KUL.

19 lutego

Teatr Enigmatic wystawił spektakl „Niedźwiedź” Antoniego Czechowa, a całkowity dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek przekazał na rzecz Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Lublin.

20 lutego

odbyła się uroczysta prezentacja 11. tomu Opera Omnia Josepha Ratzingera pt. „Teologia liturgii”. Seria będzie liczyła 16 tomów, a prawo wyłączności do wydania jej drukiem w języku polskim należy do KUL.

23 lutego

z okazji 90. rocznicy śmierci Założyciela KUL Ks. Idziego Radziszewskiego Wydział Filozofii zorganizował sesję poświęconą jego dorobkowi organizacyjnemu i naukowemu oraz wydał niepublikowaną nigdy pracę doktorską Założyciela KUL. Sesje poprzedziła msza św., której przewodniczył Arcybiskup Prof. Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL.

Po konferencji natomiast nastąpiło wręczenie bp. Edwardowi Frankowskiemu wyróżnienia „Gratae Memoriae Signum Universitatis”.

 

 

 

25 lutego

Instytut Psychologii KUL zorganizował sympozjum „Dalej w tę samą stronę” z okazji 50-lecia pracy naukowej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Profesor Marii Braun-Gałkowskiej.

 
 

25-26 lutego

Uczelniany Samorząd Studentów KUL zorganizował kurs samoobrony dla kobiet „Bezpieczna Studentka”. Projekt miał na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, poprzez nabycie umiejętności skutecznej samoobrony wśród

studentek.

27 lutego
Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL zorganizowała konferencję pt. Streetworking – nowe wyzwania przed pracą socjalną.

29 lutego

gościem cyklu „Seminariów z historii Polski XX wieku”, organizowanych przez IPN i Instytut Historii KUL, był dr Władysław Bułhak, który wygłosił wykład „Z badań nad wywiadem w XX wieku. Refleksje metodologiczne i studium przypadków”.