Olbromski

 

23 stycznia 2017 r. w ramach KUL-owskich spotkań literackich odbył się wieczór autorski Mariusza Olbromskiego „Podróże na Kresy”. Mariusz Olbromski to poeta, prozaik, eseista, muzealnik, działacz kultury i bibliofil, autor cenionych przez czytelników i krytykę literacką książek, zwany „poetą pamięci kultury” lub „poetą Kresów”.

 

Absolwent KUL i UW - ukończył filologię klasyczną i polonistykę. W latach 80-tych związany był z opozycją polityczną. W ramach Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie, którego był prezesem, organizował Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, cykle wykładów i spotkań artystycznych, występy Teatru Polskiego ze Lwowa i zespołów Olbromskipolskich z Kresów. Po przemianach społecznych w latach 1990-1999 jako dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Wojewódzkim w Przemyślu działał na rzecz odrodzenia się polskiego środowiska kulturalnego we Lwowie i w innych miastach na terenie Ukrainy, budował też w regionie przygranicznym od podstaw współpracę instytucji polskich z instytucjami ukraińskimi. Przyczynił się do organizacji Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu i Muzeum Józefa Conrada-Korzeniowskiego w Berdyczowie. Pełniąc funkcję dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej (2000-2010) doprowadził do wybudowania nowoczesnego i okazałego gmachu Muzeum, a także utworzenia w odrestaurowanych dwóch zabytkowych kamienicach Muzeum Historii Miasta Przemyśla, a w zabytkowej wieży zegarowej Muzeum Dzwonów i Fajek jako oddziałów tej instytucji. Od kilkunastu lat pisarz współorganizuje coroczne spotkania w Muzeum im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu na Ukrainie pod nazwą „Dialog dwóch kultur”. Skupiają one intelektualistów, pisarzy i artystów z całej Polski i z Ukrainy, a celem ich jest budowanie porozumienia między intelektualistami obu krajów. Pokłosiem spotkań jest wydawany pod tym samym tytułem rocznik, w którym publikowane są wszystkie wygłoszone referaty naukowe i utwory literackie. Od maja 2015 r. dyrektor Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku.

 

Członek warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wielokrotny laureat konkursów literackich, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu „U progu Kresów”. Opublikował książki: Dwie podróże, Niepojęte, niewysłowione (1994), W poszukiwaniu zagubionych miejsc (2002), Poemat jednej nocy (2004), Lato w Krzemieńcu. Legendy znad Ikwy (2009), Róża i kamień. Podróże na Kresy (2012), Dwa skrzydła nadziei (2014) oraz obszerne opracowanie Śladami słów skrzydlatych. Pomniki pisarzy i poetów polskich na dawnych Kresach Południowych Rzeczypospolitej (2005, 2008, 2013).

 

Fotorelacja

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2017, godz. 10:56 - Leszek Wojtowicz