MARZEC 2009

usc   3-4 marca
I Katedra Prawa Cywilnego oraz Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP Oddział Lubelski zorganizowali „Seminarium szkoleniowe dla kierowników Urzędów Stanu Cywilnego”
09_03_14_usc_170 
  4-5 marca
odbyły się II Dni Kanonistów nt. „Kościół i Europa – wspólna droga”. Uczestnicy omówili wybrane problemy Polaków emigrujących do Europy Zachodniej, zapoznali się ze specyfiką studiów kanonistycznych w wybranych krajach europejskich, mogli wziąć udział w warsztatach z dokumentów potrzebnych do zawarcia oraz stwierdzenia nieważności małżeństwa. Studenci z Koła Naukowego Kanonistów (organizatorzy konferencji) odegrali pokazowy proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

 
  9-11 marca
odbył się XLI Tydzień Eklezjologiczny pod hasłem „I rozbiło namiot między nami... (J 1,14). O Bogu bliskim człowiekowi” zorganizowany przez Koło Naukowe Teologów. Pierwszy dzień poświęcony został biblijnemu obrazowi Boga, drugiego dnia przybliżano obraz Chrystusa w kulturze, tematem trzeciego był Chrystus bliski człowiekowi, pozwalający się poznać w różnych doświadczeniach życia.
 
  9-12 marca
Koło Filozoficzne Studentów KUL było gospodarzem 51. Tygodnia Filozoficznego zatytułowanego „Metafizyka Wielkich Pytań”. Podczas Tygodnia odbyła się debata studencka poświęcona zagadnieniu wolności. Studenci z KUL oraz UG przeprowadzając argumentację pod okiem profesorów starali się dowieść prawdziwości, bądź wykazać fałszywość, tez związanych z tym zagadnieniem. Pozwoliło to uczestnikom Tygodnia przyjrzeć się żywej argumentacji filozoficznej i zdobyć warsztat metodologiczny w zakresie prowadzenia dyskusji.
 
   

11 marca

Program specjalny Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL

 
    13 marca
Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum” zorganizował spotkanie pt. „Co dalej z Traktatem Lizbońskim?, na które zaprosił: dr. Przemysława Czarnka, red. Stanisława Michalkiewicza, prof. Mirosława Piotrowskiego, dr Beatę Piskorską, prof. Zbigniewa Zaleskiego.
 
  18 marca
z okazji obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii wykład pt. „The Legend of Galileo and the Inquisition?” (Galileusz przed Inkwizycją: mity czy fakty?) na zaproszenie Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL wygłosił Dr William E. Carroll (Aquinas Fellow in Theology and Science, University of Oxford).
 09_03_18_galileo_170
  18-19 marca
na KUL-u odbywało się Symposium on Scholarship of Teaching and Learning zorganizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Purdue University Calumet, USA.
 09_03_18_purde_170
  18-21 marca
odbyły się Dni Mózgu 4, popularnonaukowa konferencja organizowana przez Studenckie Koło Neuronauk KUL i Katedrę Psychologii Eksperymentalnej KUL w ramach Brain Awareness Week 2009.
 
  19 marca
Koło Naukowe Historyków Studentów KUL oraz Katedra Historii Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX wieku zorganizowali konferencję naukową pt. „Epoka Józefa Piłsudskiego. Kształtowanie polskiej państwowości w latach 1887-1935”.
 09_03_19_pius_170
 

21 marca

odbyło się sympozjum naukowe poświęcone osobie i dziełu bł. Edmunda Bojanowskiego w 10. rocznicę jego beatyfikacji, zorganizowane przez Katedrę Historii Zakonów KUL oraz Federację Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP. Gościem spotkania był m.in. Zenon Kardynał Grocholewski, Prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, który wygłosił wykład: „Integralne wychowanie według bł. Edmunda Bojanowskiego”

 09_03_21_bojanowski_170
 

23 marca

odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację projektu „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki”. Celem projektu jest prezentacja osiągnięć nauki z punktu widzenia potrzeb rynku pracy oraz ze względu na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze. Utworzony zostanie wortal naukowo-informacyjny do prezentowania osiągnięć nauki i poszukiwania ofert współpracy naukowej z podmiotami gospodarczymi oraz serwis internetowy umożliwiający dostęp do zawartości czasopism wydawanych przez KUL i TN KUL. Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni KUL będą mogli wyjechać na staż naukowy bądź wizytę studyjną za granicę oraz wziąć udział w szkoleniach w zakresie marketingowego formułowania oferty naukowej. Projekt zakłada też organizację otwartych seminariów z wybitnymi naukowcami z zagranicy (będą one transmitowane on-line, by jak największa liczba osób mogła w nich aktywnie uczestniczyć).

 09_03_23_ict_strona_1_170
  24 marca
odbyło się spotkanie z Ministrem Piotrem Kownackim, Szefem Kancelarii Prezydenta RP, oraz doradcami Prezydenta RP dr. hab. Adamem Glapińskim i Pawłem Wypychem, poświęcone prezydenckiej wizji Państwa. Dyskusję prowadził o. prof. Wiesław Bar, prodziekan WPPKiA.
 09_03_24_kownacki_170
 

25 marca

odbyła się sesja naukowa pt. „Anioły i demony w literaturze fantastycznej” oraz spotkanie autorskie z Mają Lidią Kossakowską i Jakubem Ćwiekiem, zorganizowane przez Koło Polonistów Studentów KUL.

 
  25 marca
Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL zorganizowało konferencję naukową pt. „Współczesne oblicze lęku i niepokoju”.
 
  odbył się wykład prof. Jerzego Kłoczowskiego (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej) pt. „Powstanie warszawskie 1944: perspektywa uczestnika i historyka” w ramach zorganizowanego przez Instytut Historii KUL cyklu wykładów otwartych pod patronatem honorowym abp. Józefa Życińskiego, Wielkiego Kanclerza KUL.  09_03_25_powstanie_170
 

26 marca

z okazji Dnia Świętości Życia Instytut Jana Pawła II KUL oraz Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej zaprosili z wykładem pt. „Jan Paweł II i nowa kultura życia” prof. Manfreda Spiekera (politologa, profesora Uniwersytetu w Osnabrueck wieloletniego przewodniczącego Międzynarodowego Towarzystwa Chrześcijańskich Nauk Społecznych, a także obserwatora z ramienia Stolicy Apostolskiej przy Komitecie Polityki Społecznej Rady Europy).

 
    Etyka dziennikarska  
  27 marca
Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL zorganizowała dyskusję panelową „MODLITWA PAŃSKA – obecność i rola w kulturze”. Inspiracją do spotkania było wydanie zbioru tłumaczeń, parafraz oraz tekstów inspirowanych Modlitwą Pańską: Jan A. Choroszy, „Ojcze nasz – nasz”, Wrocław 2008.
 
    28 marca
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbył się Dzień Otwartych Drzwi.
 09_03_28_drzwi_170
    31 marca
Katedra Etyki KUL zorganizowała konferencję z cyklu Racjonalność w etyce pt. „Sumienie i autorytet”.
 09_03_23_sumienie_170
    odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej”, zorganizowana przez Katedrę Polityki Społecznej i Etyki Politycznej KUL oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.  
strzemboszadam_400   Dokument: Profesor Adam Strzembosz