2 marca
bp Mieczysław Cisło poświęcił kaplicę w campusie na Majdanku. Wystrój kaplicy inspirowany jest motywem krzyża, witraże zaprojektował prof. Leszek Mądzik. Od drugiego semestru na Majdanku rozpoczyna działalność filia Duszpasterstwa Akademickiego KUL. Duszpasterzami są: ks. Piotr Pasterczyk (koordynator) i ks. Wojciech Rebeta.
 
 

2 marca

odbyła się sesja - Niepokorni, niezłomni, wyklęci. Podziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie oczami uczestników walk o Wolną Polskę zorganizowana przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii KUL, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL oraz  Zarząd Okręgu Lublin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 
 
3-4 marca
odbyła się, współorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Procedury parlamentarne związane z integracją europejską”. W organizację konferencji włączyli się także Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS i Samorząd Doktorantów UMCS. 
 
  3-5 marca
Koło Naukowe Teologów KUL było gospodarzem XLIII Tygodnia Eklezjologicznego pt. „Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie – Kościół Świętych, Błogosławionych i Męczenników”. Konferencję poprzedził Festiwal Świętości w wybranych lubelskich parafiach. W ramach Tygodnia odbyła się projekcja filmu dokumentalnego pt. „Anneliese Michel” (scenariusz i realizacja: Maciej Bodasiński, Leszek Dokowicz). 
 
4 marca
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie zorganizowali wykład otwarty prof. Krisa Van Heuckeloma (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia), pt. „Modele nauczania języka ojczystego i kultury w Niderlandach”. 
 
  5 marca
rozpoczął się cykl „Warsztatów historycznych” dla maturzystów i licealistów oraz wszystkich zainteresowanych historią, zorganizowany przez Instytut Historii KUL. Cykl cotygodniowych spotkań zakończył się 16 kwietnia, każdej soboty przewidziane były cztery wykłady dotyczące różnych ciekawych zagadnień historycznych. 
 
7 marca
w Galerii Lipowa 13 odbył się wykład dr. Piotra Majewskiego, pt. „Mit Ariadny w malarstwie Giorgia de Chirico” w ramach wykładów otwartych „Aktualność sztuki”. 
 
  7-10 marca
Koło Filozoficzne Studentów KUL było gospodarzem 53. Tygodnia Filozoficznego pt. „Spór: realizm – idealizm”. 
 
7 marca
na KUL została uroczyście otwarta wystawa „Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Otwarciu towarzyszył panel dyskusyjny. 
 
8 marca
Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego, Koło Hiszpańsko-Polskie oraz Instytut Hiszpańsko-Polski zorganizowali spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 
 

9 marca

 
8-9 marca
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, oraz Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Lublinie zorganizowali konferencję, pt. „Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu młodzieży wartości? Wartości i wartościowanie w edukacji, nauce i kulturze”.
 
  

10 marca

Wykład otwarty z cyklu „Seminariów z historii Polski XX wieku”
organizowanych przez IPN i Instytut Historii KUL dr. hab. Mariusza Mazura „Plakat totalitarny XX wieku”

10 marca
Instytut Politologii KUL i Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie zorganizowali seminarium naukowe pt. „Ukraina: pierwszy rok z Wiktorem Janukowyczem”.
 
12 marca
Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL oraz Fundacja Servire Veritati Instytutu Edukacji Narodowej zorganizowali X Ogólnopolską Konferencję Nauczycieli i Wychowawców, pt. „Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka”. 
 
  13 marca
Ruch Focolari w 15. rocznicę wręczenia tytułu doktora honoris causa KUL Chiarze Lubich zaprosił na mszę św. oraz sympozjum.
 
14 marca
Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL przy wsparciu Koła Naukowego Studentów Prawa w Stalowej Woli zorganizowała konferencję naukową, pt. „Model postępowań szczególnych a gwarancje praw pokrzywdzonego w polskim procesie karnym”. 
 
15 marca
odbył się „Dzień z Siergiejem Eisensteinem” zorganizowany przez Katedrę Teorii Kultury i Sztuki Instytutu Kulturoznawstwa KUL. W programie dwie projekcje: „Iwan Grożny” i „Iwan Groźny. Spisek bojarów”. 
15 marca
Koło Naukowe Historyków Studentów KUL zorganizowało sesję studencką pt. „Muzyka rockowa okiem i uchem studentów historii”. 
15 marca
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Kurier Lubelski, Polskie Radio Lublin, Telewizja Polska Oddział w Lublinie, Telewizja Internetowa itvl.pl. oraz Gazeta studencka „Coś Nowego” zorganizowali otwartą debatę „Pierwsze 100 dni Prezydenta Żuka” z udziałem Prezydenta Lublina.
 
  16 marca
odbył się Dzień Patronalny Instytutu Nauk o Rodzinie. W tym roku hasłem przewodnim konferencji była „Miłość w sieci”.
 
17 marca
Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim oraz Wydział Historyczno-Filologiczny Towarzystwa Naukowego KUL zorganizowali posiedzenie naukowe z referatem prof. Teresy Wolińskiej (Łódź, UŁ), nt. „Bizancjum w oczach Grzegorza Wielkiego”. 
  17 marca
Katedra Relacji Między Nauką a Wiarą KUL oraz Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL zorganizowali spotkanie pt. „Arcybiskup Józef Życiński we wspomnieniach współpracowników i studentów”.
 
  17-18 marca
odbyły się III Dni Kanonistów pt. „Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie”. O przepisach dotyczących małżeństw mieszanych wyznaniowo mówili m.in. abp Abel Popławski, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, bp Jan Cieślar, Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Miriam Gonczrska, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. 
  17-18 marca
Studium Praktycznej Nauki Języków obcych zorganizowało „2nd Legal Forum”. 
 
  17-19 marca
odbyły się „Dni Mózgu 6” zorganizowane przez Studenckie Koło Neuronauk oraz Katedrę Psychologii Eksperymentalnej KUL.
 
 
  18 marca
odbyła się konferencja naukowa pt. „Myślenie strategiczne na Uniwersytecie” otwierająca realizowany przez KUL projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL”. W ramach projektu zaprezentowane zostały m.in. trzy nowe kierunki studiów: Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce” (MISD), naukoznawstwo oraz European Studies.
 
  21 marca
Wydział Teologii, Instytut Nauk o Rodzinie, Instytut Ekumeniczny, Katedra Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny oraz Katedra Teologii Prawosławnej zorganizowali konferencję naukową pt. „Dziecko. Potrzeby, patologie i konkretna pomoc we współczesnym świecie”.
  21 marca
w kościele akademickim sprawowana była msza św. 25 lat po śmierci Księdza Profesora Stanisława Kamińskiego (1919-1986), wybitnego metodologa nauki i filozofii, jednego z pionierów polskich badań naukoznawczych (teoretyka i historyka nauki), charyzmatycznego nauczyciela akademickiego. 
21 marca
w ramach cyklu „Aktualność sztuki” odbył się wykład Marty Zbańskiej, pt. „Dawne historie w nowej formie – mit i sztuka filmowa”. 
  21 marca
Studium Praktycznej Nauki Języków obcych zorganizowało forum „Ist Business Issues”. 
 
  22 marca
Katedra Nauk Pomocniczych Historii KUL, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL oraz Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej KUL zorganizowali konferencję pt. „Dzieci Maharadży. Polscy uchodźcy w Indiach w latach 1942-1948”. Swoimi wspomnieniami z pobytu w Indiach dzielili się prezes i sekretarz „Koła Polaków z Indii z lat 1942-1948”: Andrzej Jan Chendyński i Roman Gutowski.
  22 marca
odbyła się konferencja pt. „Dbaj o siebie dla dobra najbliższych”, zorganizowana w ramach kampanii zachęcającej kobiety do aktywnego udziału w badaniach profilaktycznych „Kobiety kobietom”. Współorganizatorem konferencji był KUL, a patronat honorowy nad konferencją objęła Wojewoda Lubelski, Genowefa Tokarska.
 
  23 marca
Katedra Pedagogiki Ogólnej była gospodarzem spotkania Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, pod hasłem „Wychowanie do dialogu międzyreligijnego – katolicy i muzułmanie w Polsce”. 
23 marca
Koło Polonistów KUL, Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL oraz Wydawnictwo „AnTraKt” zorganizowali spotkanie z Andrzejem Tadeuszem Kijowskim, autorem książki pt. „Opis Obyczajów w 15-leciu międzysojuszniczym 1989-2004”
 
23-31 marca
w Galerii 1 im. B. Słomki KUL trwała wystawa poplenerowa IV Ogólnopolskiego pleneru malarskiego „Zamość – Perła renesansu”. 
 
24 marca
odbyła się dyskusja panelowa nt. „Migration from Africa to Europe” z udziałem Ennetuka Efiong Usoro, Ministra Pełnomocnego Ambasady Nigerii w Polsce w ramach spotkania podsumowującemu projekt „Migrant Rights: Nigerian-Polish Inititiative”. To jedno z wydarzeń promujących utworzenie przez Instytut Europeistyki anglojęzycznych studiów European Studies. 
24 marca
Katedra Historii Europy Wschodniej KUL oraz wydawnictwo Werset zorganizowali promocję książki Jacka Chachaja, „Początki kościołów lubelskich w świetle legend i przekazów historycznych”.
 
25 marca
Instytut Filologii Germańskiej przeprowadził warsztaty translatorskie dla uczniów czterech szkół partnerskich: Gimnazjum nr 1 w Świdniku, I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku, II LO im. K. K. Baczyńskiego w Świdniku oraz III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. 
25 marca
Pracownicy Katedry Zoologii i Ekologii Bezkręgowców KUL odebrali z rąk Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublina nagrodę „Platynowy Kasztan” za zaangażowanie w biologiczne metody zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka.
Pracownicy Katedry Zoologii i Ekologii Bezkręgowców opracowali biopreparat, oparty na bazie entomopatogenicznych nicieni i bakterii, którego skuteczność testowana jest od kilku lat w Lublinie. Wyniki tych prac są bardzo obiecujące. Preparat w przeciwieństwie do środków chemicznych jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i środowiska. 
25 marca
z okazji Dnia Świętości Życia spod gmachu głównego KUL wyruszył marsz w intencji ochrony życia zakończony mszą św. w Archikatedrze Lubelskiej. 
 
  28-31 marca
Koło Naukowe Studentów Prawa KUL było gospodarzem XIX Tygodnia Prawników – cyklu konferencji i paneli dyskusyjnych, który w tym roku poświęcony był problematyce legalizacji substancji odurzających o działaniu narkotycznym, potocznie zwanych „dopalaczami”. Przewidziano także spotkania z przedstawicielami zawodów prawniczych oraz szkolenia i warsztaty dla studentów prawa, obejmujących m.in. fundusze strukturalne Unii Europejskiej. 
   
28 marca
Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL oraz Instytut Sądecko-Lubelski zorganizowali II Seminarium Naukowe z cyklu „Człowiek – Społeczeństwo – Państwo. Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie”.
28 marca
odbyła się projekcja filmu „Przyjaciółki”, a po nim spotkanie z reżyser Wandą Zborowską-Różycką. Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. 
  28 marca
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL zorganizowało „Dzień Kultury Chińskiej”.
28 marca
Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Centrum Kultury w Lublinie zorganizowali spotkanie z poetami Jonathanem Barkai i Tomaszem Jastrunem połączone z promocją książek. 
 
29 marca
Duszpasterstwo Akademickie KUL zorganizowało kolejne spotkanie z cyklu „Duchowość kobiety i mężczyzny” pt. „SUKCES to zakładka do kalendarza. Rzecz o zarządzaniu sobą w czasie, przestrzeni i w związkach”. 
 
  29-30 marca
Instytut Socjologii KUL i Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej przy finansowym wsparciu Fundacji Konrada Adenauera, zorganizowali konferencję międzynarodową pt. „Rola społeczeństwa obywatelskiego. Sfera publiczna jako pozainstytucjonalna przestrzeń artykulacji interesów społeczeństwa obywatelskiego”. 
 
  30-31 marca
Instytut Nauk Biblijnych KUL, Instytut Homiletyki i Liturgiki KUL, Instytut Ekumeniczny oraz Dzieło Biblijne zorganizowali Wiosenne sympozjum ogólnopolskie, pt. „Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska VERBUM DOMINI w refleksji biblijno-teologicznej”.
 
31 marca
sekcja przedsiębiorczości społecznej Koła Studentów Socjologii KUL zorganizowała panel dyskusyjny pt. „Spotkanie z przedsiębiorczością społeczną”. Zaproszeni goście odpowiadali na pytania dotyczące rehabilitacji społecznej, czy zawodowej osób wykluczonych społecznie. 
31 marca
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Katedra Studiów Wschodnich KUL zorganizowali spotkanie z prof. Grzegorzem Motyką i dyskusję wokół jego książki „Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947”. 
  

31 marca

Instytut Jana Pawła II KUL kolejny raz zaprosił na Konwersatorium
Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II Od zdumienia osobą do myślenia o osobie
Wykład „POZNANIE OSOBY” wygłosił prof. Adrian Reimers (Notre Dame University, USA)


31 marca
Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL oraz Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN” zorganizowali promocję książki Moniki Szabłowskiej-Zaremby pt. „Człowiek po Zagładzie. Problematyka egzystencjalna w twórczości Henryka Grynberga”. 
  31 marca
na zaproszenie Katedry Etyki Społecznej i Politycznej odbył się wykład dr. Samuela Gregga pt. „Dignitatis Humanae and Human Rights: Past Successes, Future Problems”.
31 marca
gościem konwersatorium Instytutu Jana Pawła II KUL w tegorocznym cyklu „Od zdumienia osobą do myślenia o osobie” był prof. Adrian Reimers, Notre Dame University, US. Wygłosił on wykład pt. „Poznanie osoby”. 
31 marca
w ramach cyklu wykładów popularnonaukowych, zorganizowanych z inicjatywy Oddziału Lubelskiego PAN oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, wykład nt. „Metody uzasadniania wiarygodności chrześcijaństwa” wygłosił ks. prof. Marian Rusecki.