ŚRODA 16 V 2018

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Teoria i praktyka muzyki kościelnej. Tradycja i współczesność.

 

9.00-9.15 – otwarcie Konferencji: ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL - Dziekan Wydziału Teologii KUL; ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL - p.o. Dyrektor Instytutu Muzykologii KUL

 

 

I SESJA – MONODIA LITURGICZNA
(moderator – dr Kinga Strycharz-Bogacz)

 

9.15-9.35 – ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak (emeryt. prof. KUL), Kierunki badań nad monodią liturgiczną w Polsce
9.35-9.55 – dr hab. Beata Bodzioch (KUL), Problematyka monodii liturgicznej na łamach czasopisma „Annales Lublinenses pro Musica Sacra”
9.55-10.15 – ks. dr hab. Rastislav Adamko, prof. KU (Katolícka Univerzita, Ružomberok), Kult eucharystyczny na podstawie średniowiecznych rękopisów węgierskich
10.15-10.30 – dyskusja
10.30-10.50 – przerwa kawowa
10.50-11.10 – dr Janka Bednáriková (Katolícka Univerzita, Ružomberok), Obraz kultu świętych węgierskich na podstawie średniowiecznych rękopisów z terenów słowackich
11.10-11.30 – dr Zuzana Zahradníková (Katolícka Univerzita, Ružomberok), Węgierskie sekwencje o Najświętszej Maryi Pannie w świetle średniowiecznego kultu maryjnego

11.30-11.50 – dr Maria Kaczmar (Національна Mузична Aкадемія України, Lviv), Cechy szczegółowe notacji neumatycznej rękopisów liturgicznych Metropolii Kijowskiej w końcowym etapie jej rozwoju u schyłku XVI wieku
11.50-12.10 – ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL, Melodie prefacji pozamszalnych w Pontificale Plocense z XII wieku
12.10-12.25 – dyskusja
12.25-14.30 – przerwa obiadowa

 

 

II SESJA – TRADYCJA MUZYCZNO-LITURGICZNA
(moderator – dr Andrzej Gładysz)

 

14.30-14.50 – prof. dr Jurij Jasinowskij (Український Католицький Університет, Lviv), Łacińskie wpływy w muzyce cerkiewnej Ukrainy i Białorusi
14.50-15.10 – mgr Michał Kucharko (Universität für Musik und darstellende Kunst, Wiedeń), Dlaczego Mozart? Kondycja współczesnej muzyki kościelnej Wiednia
15.10-15.30 – prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech (Uniwersytet Wrocławski), Specyfika tradycji liturgiczno-muzycznej klasztoru paulińskiego na Jasnej Górze w świetle badań projektu Musica Claromontana
15.30-15.50 – ks. dr Krzysztof Szebla (Митрополичій Вищій Духовній Семінарії, Lviv), Tradycja muzyczno-liturgiczna Archikatedry Lwowskiej obrządku łacińskiego w realiach reżimu komunistycznego i w niezależnej Ukrainie
15.50-16.05 – dyskusja
16.05-16.20 – przerwa kawowa

 

 

III SESJA – TWÓRCZOŚĆ PIEŚNIOWA
(moderator – dr hab. Tomasz Rokosz)

 

16.20-16.40 – ks. dr hab. Stanisław Garnczarski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Pieśni na Boże Ciało w śpiewniku Stanisława Jagodyńskiego (XVII w.)
16.40-17.00 – ks. dr Dariusz Smolarek (WSD Pallotynów w Ołtarzewie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Współczesne kompozycje ku czci Bożego Miłosierdzia
17.00-17.20 – dr Kinga Strycharz-Bogacz (KUL), Ludowa recepcja przypowieści o Dobrym Pasterzu w przekazach pieśni z żywej tradycji „Chrześcijanie katolicy, proszę posłuchajcie”
17.20-17.35 – dyskusja
17.35-18.00 – przerwa techniczna

18.00 – koncert muzyki religijnej (Katedra Dydaktyki Muzycznej IM KUL: dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska, dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska, mgr Alesia Aleksandrowicz, mgr Anna Barska)


19.00 – uroczysta kolacja (zaproszeni goście)

 

 

CZWARTEK 17 V 2018


IV SESJA – ORGANY i AKUSTYKA WNĘTRZ
(moderator – dr Kinga Krzymowska-Szacoń)

 

9.00-9.20 – ks. dr Andrzej Widak (Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie), Informacje o organach w inwenatrzach diecezji przemyskiej sporządzonych na podstawie Instrukcji z 1933 roku
9.20-9.40 – o. dr Julian Śmierciak OFM (KUL), Wpływ akustyki kościołów na wykonawstwo i wrażenia z odbioru muzyki – próba fizycznego uzasadnienia
9.40-10.00 – dr Andrzej Gładysz (KUL), Muzyka kościelna w świetle współczesnego diecezjalnego prawodawstwa organistowskiego w Polsce
10.00-10.15 – dyskusja
10.15-10.30 – przerwa kawowa

 

 

V SESJA – INKARNACJE PIĘKNA MUZYCZNEGO W LITURGII
(moderator – o. dr Julian Śmierciak OFM)

 

10.30-10.50 – dr hab. Miłosz Aleksandrowicz (KUL), Francuska polifonia liturgiczna w XIX wieku. Antoine Hellé i jego Méthode pour l'harmonisation du plain-chant (1867)
10.30-10.50 – ks. dr Wiesław Hudek (Akademia Muzyczna w Katowicach), Kategoria piękna na Festiwalu Twórczości Religijnej „Fide et Amore”
10.50-11.20 – dr Kinga Krzymowska-Szacoń (KUL), „Źródło wszechmiłości mając przed oczyma”. Stabat Mater w twórczości współczesnych kompozytorów polskich
11.20-11.35 – dyskusja

11.35-11.45 – podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji – ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL

11.45 – przygotowanie do liturgii – Schola Gregoriana, Chór IM KUL, dr hab. Beata Bodzioch, dr hab. Grzegorz Pecka, mgr Michał Kucharko (Kościół Akademicki KUL)


12.30 – uroczysta Msza św. z okazji 50-lecia Koła Naukowego Studentów Muzykologii KUL pod przewodnictwem ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL – Prorektora KUL ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych (Kościół Akademicki KUL)

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE


WTOREK 15 V 2018


17.00-20.00 – warsztaty wokalno-dyrygenckie (mgr Michał Kucharko, Wiedeń)

 

JUBILEUSZOWY

X OGÓLNOPOLSKI ZJAZD STUDENTÓW MUZYKOLOGII

17-19 MAJA 2018

 

CZWARTEK 17 V 2018


12.30 – uroczysta Msza św. z okazji 50-lecia Koła Naukowego Studentów Muzykologii KUL pod przewodnictwem ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL – Prorektora KUL ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych (Kościół Akademicki KUL)

 

15.00-15.15 – Uroczyste otwarcie Jubileuszowego X Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Muzykologii: ks. dr hab. Janusz Lekan – Prodziekan WT KUL ds. Studenckich, dr Andrzej Gładysz – kurator KNSM KUL, Magdalena Mikołajczak – Prezes KNSM KUL

 

15.15-15.45 – Wykład inauguracyjny – dr hab. Tomasz Rokosz (KUL), Zbiory Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL – przeszłość, stan obecny, perspektywy badawcze


15.45-17.45 – obrady studentów

18.00 – koncert studentów IM KUL, s. C-1031 

19.00 – wieczór integracyjny

 

 

PIĄTEK 18 V 2018


9.00-16.45 – obrady studentów w sekcjach
16.45-17.00 – podsumowanie konferencji – dr Andrzej Gładysz, Kurator KNSM KUL, Magdalena Mikołajczak, prezes KNSM KUL
19.00-20.30 – koncert symfoniczny w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie (bezpłatnie, za okazaniem identyfikatora konferencyjnego)

 

SOBOTA 19 V 2018


10.00-13.00 – zwiedzanie Lublina

Autor: Magdalena Mikołajczak
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2018, godz. 00:28 - Magdalena Mikołajczak