ERASMUS+ HIGHER EDUCATION IMPACT STUDY

 

Każdego roku z wyjazdów w ramach programu Erasmus+ korzysta ok. 400 000 osób, z czego przeważającą część stanowią studenci. Od roku 1987 z programu skorzystało już 5 milionów studentów!!!

Erasmus+ Higher Education Impact Study to badanie przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej w latach 2017-19 na grupie 47 000 studentów Erasmus+ oraz 12 000 absolwentów mających za sobą Erasmusowe doświadczenie. Poniżej wnioski z tego badania:

 

- 90% studentów podniosło swoje kompetencje miękkie sprzyjające zatrudnieniu, tj. umiejętności adaptacyjne, współpracy z osobami z różnych kultur, rozwiązywania problemów, komunikacyjne

 

- 80% absolwentów znalazło pierwszą pracę w ciągu 3 miesięcy po ukończeniu studiów

 

- 75% absolwentów uważa, że doświadczenie międzynarodowe przyczyniło się do zdobycia pierwszej pracy

 

- ponad 70% studentów po powrocie z wymiany zdecydowało o swojej przyszłej ścieżce kariery, a część z nich zmieniła profil studiów, na taki który lepiej odpowiadałby ich oczekiwaniom zawodowym

 

- 25% studentów korzystających z wyjazdu na studia, wyjechało również na praktykę zagraniczną Erasmusa

 

- 40% studentów korzystających z praktyk Erasmusa otrzymało propozycję pracy w instytucji goszczącej, a 10% założyło własną działalność gospodarczą