Szanowni Państwo, z wielką radością informujemy, że ukazała się właśnie drukiem, nakładem krakowskiego wydawnictwa Scriptum, książka, nad którą przez ostatnie miesiące intensywnie pracowaliśmy: My, Wy, Oni: co i jak Starożytni myśleli o sobie i innych. Materiały pokonferencyjne; zapraszamy serdecznie do jej lektury! Jest to wydawnictwo, w którym, jak głosi jego podtytuł, pomieściliśmy niektóre z referatów wygłoszonych w czasie ubiegłorocznego naszego sympozjum - te mianowicie, które zostały pozytywnie zrecenzowane i zgodnie ze wskazówkami doświadczonych naukowców przepracowane. Lista poszczególnych autorów i ich tekstów przedstawia się następująco:

 

Dominik Szurgot

Podzieleni poddani.
Grecy i Egipcjanie w hellenistycznej monarchii Lagidów

 

Mateusz Wyrzykowski

Diaspora żydowska i rozwijający się Kościół w Rzymie

 

Michał Ludewicz

"Pontifices et eae". Wizerunki kobiet na kartach "Liber Pontificalis"

 

Karolina Hołubowicz

Jak Rzym widział głównych aktorów schyłku republiki?
Obraz Antoniusza i Kleopatry w wybranych źródłach literackich
okresu cesarstwa rzymskiego

 

Piotr Wilk

Elementy stereotypowego prezentowania obcych
przez wybranych historyków I i II wieku w świetle opisów rzymskich triumfów

 

Marta Helena Nowak

Romulus, Remus i zbiorowa pamięć o początkach Rzymu

 

Wojciech Witowski

Obraz mnichów iroszkockich
na podstawie analizy wybranych kanonów irlandzkich i brytyjskich ksiąg pokutnych

 

Nad całością przedsięwzięcia czuwali Wojciech Kopek, Marta Helena Nowak oraz Łukasz Libowski. Rzecz dostępna jest pod następującym adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1qHywTPKFZ77lAwJzKOIG3depURn26s61.

 

Autor: Łukasz Libowski
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021, godz. 16:59 - Łukasz Libowski