Koło Naukowe POLITEA KUL zostało utworzone w roku akademickim 2013/2014, jako Koło Naukowe Studentów Politologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II POLITEA przy Instytucie Politologii (Obecnie Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Od samego początku jest istnienia kuratorem jest dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL.


Od samego początku swojej działalności koło naukowe bierze czynny udział w promocji instytutu, poprzez organizowanie, współorganizowanie oraz pomoc przy konferencjach naukowych, a także wydarzeniach sportowych oraz konkursach naukowych organizowanych przez pracowników Instytutu, organizację dni otwartych Instytutu, szkoleń z etykiety oraz pomoc charytatywną dla potrzebujących, czego przykładem jest cykliczna akcja: „Mały Książe. Wielka pomoc".

 

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018, spotkania Koła odbywają się w czwartki, w sali DMM-117.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2018, godz. 22:17 - Michał Kruk