Koło Naukowe POLITEA KUL zostało utworzone w roku akademickim 2013/2014, jako Koło Naukowe Studentów Politologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II POLITEA przy Instytucie Politologii (Obecnie Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Od samego początku jest istnienia kuratorem jest dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL.


Od samego początku swojej działalności koło naukowe bierze czynny udział w promocji instytutu, poprzez organizowanie, współorganizowanie oraz pomoc przy konferencjach naukowych, a także wydarzeniach sportowych oraz konkursach naukowych organizowanych przez pracowników Instytutu, organizację dni otwartych Instytutu, szkoleń z etykiety oraz pomoc charytatywną dla potrzebujących, czego przykładem jest cykliczna akcja: „Mały Książe. Wielka pomoc".

 

W semestrze 2019/2020 koło zostało reaktywowane pod nazwą Koła Dyplomacji Obronnej KUL. Umożliwiło to wznowienie pełnej działalności, skupiając osoby zainteresowane bezpieczeństwem oraz szeroko rozumianą dyplomacją.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2020, godz. 20:59 - Hubert Muniak