Przedstawicielami w Samorządzie Studentów Wydziału Nauk Społecznych są starostowie i radni z Instytutów:

  • Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
  • Ekonomii i Zarządzania
  • Pedagogiki
  • Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
  • Psychologii
  • Socjologii 

 

 

Autor: Ewelina Lipska
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2013, godz. 22:22 - Agata Węglińska