Kierownik Katedry
dr hab. Janusz Bień, prof. KUL

 

Obsada Personalna Katedry

mgr Katarzyna Kaczyńska

mgr Nina Klekot

mgr Leticia López Martínez

dr Paulina Mazurkiewicz

dr Tomasz Niestorowicz

mgr Monika Plewko
dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2020, godz. 21:38 - Edyta Kociubińska