slawinski.jpgProf. zw. dr hab. Maria Roman Sławiński, Kierownik Katedry Sinologii KUL, kierownik Centrum Badań Konfucjanizmu Współczesnego Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Studia uniwersyteckie ukończył w Chinach w Uniwersytecie Qinghua i Renmin w Pekinie; studia magisterskie, doktorat i habilitację – w Uniwersytecie Warszawskim, Specjalizuje się w historii Chin, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów nowożytnych, zajmuje się także etnologią Chin kontynentalnych i Tajwanu oraz bada zagadnienia współczesnego konfucjanizmu w Azji Wschodniej. Autor około 150 prac naukowych, w tym 12 książek oraz około 150 obrazów olejnych, eksponowanych na trzech wystawach w Krakowie i Lublinie.

Prof. zw. dr hab. Maria Roman Sławiński zmarł 27 XI 2014 r. w Warszawie.

Szczegółowy wykaz prac naukowych Profesora znajduje się w Księdze pt. Ex Oriente lux, Kraków 2005, uaktualnionej na CD, Kraków 2011.


A

Okładki nowszych prac sinologicznych

historiatajwanu.jpg historiachinitajwanu.jpg krajekonfucjanskie.jpg nowozytnahistoriachin.jpg themodernhistoryofchina.jpg tradycjeiwierzenialudowe.jpg tradycyjnezwyczaje.jpg aav24.jpg

Autor: Jarosław Zawadzki
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2017, godz. 11:58 - Iwona Wieżel