3 sierpnia

XXXII Pielgrzymka na Jasną Górę

  
 
20 sierpnia

miała miejsce uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Jego Świątobliwości Bartłomiejowi I, Arcybiskupowi Konstantynopola, Patriarsze Ekumenicznemu.

Uniwersytet, honorując Patriarchę Bartłomieja I swoim najbardziej zaszczytnym tytułem, pragnie wyrazić uznanie dla niezwykle aktywnego przywódcy duchowego, kontynuatora ekumenicznego dzieła wielkich patriarchów Konstantynopola: Joachima III, Atenagorasa I i Dymitriosa I. Jego Świątobliwość Bartłomiej I jako orędownik pokoju i pojednania, wolności religijnej, praw i godności człowieka oraz troski o zachowanie środowiska naturalnego, stale podtrzymuje świadectwo o radości i „świetle Zmartwychwstania”. Oddając swoje siły ofiarnej i niezwykle trudnej służbie Kościołowi, jedności wszystkich chrześcijan oraz dialogowi z innymi religiami i współczesnym światem, jest rzeczywiście Człowiekiem Dialogu i Nadziei, przekonanym, że historia jest w rękach Boga, do którego należy ostatnie słowo.

 
 

21-22 sierpnia

Duszpasterstwo Akademickie KUL zorganizowało spotkanie absolwentów duszpasterstwa. W programie został przewidziany czas na modlitwę, wspomnienia, dyskusje tematyczne i wspólną zabawę. Organizatorzy zapowiadają kontynuację tej inicjatywy.

 

 

27-28 sierpnia

odbyły się Duszpasterskie Wykłady Akademickie pod hasłem „Biblia a moralność”. W tym roku były one przygotowane przez Instytut Nauk Biblijnych KUL, a celem organizatorów było przybliżenie problematyki zawartej w najnowszym dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej pt. „Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego”. Honorowym gościem DWA był Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Tematyka prezentowana na wykładach i w dyskusji została ujęta w trzech aspektach: Dar Życia – Dar Przymierza – Odpowiedź Człowieka.