3 sierpnia
z lubelskiego Placu Katedralnego wyruszyła XXXIII Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Akademicką „Dziewiątkę” skupiającą wszystkie środowiska akademickie Lublina, ale związaną z Duszpasterstwem Akademickim KUL, poprowadził o. Rafał Huzarski SJ.
 
    29-30 sierpnia
odbyły się Duszpasterskie Wykłady Akademickie pt. „Czas rodziny – czas nadziei”. Dyskutowano m.in. o wpływie długotrwałej migracji zarobkowej na rodzinę, wychowaniu młodych i związkach niesakramentalnych. Tegoroczne 70. wykłady przygotował Instytut Nauk o Rodzinie.
Duszpasterskie Wykłady Akademickie organizowane są od 1935 roku, mają charakter otwarty i co roku, obok duszpasterzy, osób zakonnych i katechetów, gromadzą także wielu mieszkańców Lublina. Temat wykładów zawsze wiąże się z aktualnym życiem i programem duszpasterskim Kościoła.
Wśród gości znaleźli się m.in. Prymas-senior kard. Józef Glemp, bp Andrzej Dziuba, Administrator Archidiecezji Lubelskiej bp Mieczysław Cisło, Teresa Kapela, wiceprezes Związku Dużych Rodzin „Trzy plus”
   

  Obozy adaptacyjne
W dniach 25 sierpnia – 5 września Niezależne Zrzeszenie Studentów KUL zorganizowało obóz adaptacyjny dla studentów pierwszego roku w Bułgarii. W programie zapoznanie ze specyfiką wybranego kierunku studiów, prawami studenta i przedstawienie organizacji studenckich działających na KUL.
W dniach 29 sierpnia – 4 września w nadmorskiej miejscowości Łazy odbył się Campus Akademicki zorganizowany przez Uczelniany Samorząd Studentów KUL przeznaczony zarówno dla doświadczonych żaków jak i dla tych, którzy dopiero rozpoczną swoją przygodę z Uniwersytetem. Organizatorzy przewidzieli liczne warsztaty, spotkania i prelekcje, m.in. o regulaminie studiów, pomocy materialnej oraz zwyczajach panujących na Uczelni.
 
    20 sierpnia zmarła Mgr Elżbieta Maria Kułakowska-Nilsen wykładowca języka francuskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Urodzona 9 września 1949 r. w Wadowicach, zmarła 20 sierpnia 2011 r. w Oslo.
Absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni pracownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Instytutu Filologii Romańskiej KUL. Pogrzeb odbył się 29 sierpnia 2011 r. w Oslo.
    24 sierpnia zmarł prof. Stefan Kurowski, emerytowany profesor ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Urodził się 11 marca 1923 r. w Wilnie, zmarł 24 sierpnia 2011 r. w Warszawie.
Profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1992-1998), Kierownik Sekcji Ekonomii na Wydziale Nauk Społecznych KUL (1983-1994), Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Nauk Społecznych KUL (1984-1998), Pracownik Zakładu Nauk Ekonomicznych PAN i Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN, profesor Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka w Warszawie.
Wybitny ekonomista, działacz opozycyjny, publicysta, prawdziwy patriota, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą za wierną służbę Polsce.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu w Wilanowie 30 sierpnia.