Przewodniczący
Artur Polit

 

Z-ca Przewodniczącego
Kamil Andres

 

Sekretarz

Joanna Tarka

 

Skarbnik

Marzena Raczycka

 

Komisja socjalno-ekonomiczna

Anna Wojtas

 

Uczelniana komisja wyborcza

Dawid Maryniak

Arkadiusz Szwedo

 

Sąd koleżeński

Mikołaj Mrozowski

 

 

Autor: Aleksandra Romanowska
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019, godz. 18:20 - Artur Polit