Wczoraj, 14 listopada, odbyło się spotkanie przedstawicieli studenckich kół naukowych, działających na naszym wydziale, z panią prodziekan ds. studenckich, dr. hab. Jolantą Klimek-Grądzką, prof. KUL. Koło klasyków reprezentował jego prezes, ks. Piotr Wilk. Spotkanie miało charakter roboczy: przede wszystkim omówiono działalność kół i trudności, z jakimi zmagają się zaangażowani w pracę kół żacy, oraz wymieniono się doświadczeniami. Zebranie przysłużyło się także integracji studenckiej braci.

 

20191114-143508_3

Dr. hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prodziekan ds. studenckich
Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
otoczona przez przedstawicieli KUL-owskich, humanistycznych kół naukowych.

Autor: Łukasz Libowski
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2019, godz. 11:27 - Łukasz Libowski