Full version

Vol. 5/2002


ARTYKUŁY/ARTICLES

Antoni Kość (KUL, Lublin)
Państwo a religia w prawodawstwie japońskim p. 3-29
Full_Text.pdf
Jarosław Matwiejuk (UwB, Białystok - ChAT, Warszawa)
Pozycja prawna gmin wyznaniowych żydowskich w świetle ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich p. 31-47
Full_Text.pdf
Mirosław Kosek (UKSW, Warszawa)
Wolność religijna w wymiarze pozytywnym i negatywnym na przykładzie orzeczenia Niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 1995 r. p. 49-58
Full_Text.pdf
Wiesław Bar (KUL, Lublin)
Ewolucja podstawowych regulacji wyznaniowych w prawie Peru p. 59-77
Full_Text.pdf
Łesia Kovalenko (Lublin - Lwów)
Podstawowe regulacje wyznaniowe w prawie ukraińskim p. 79-109
Full_Text.pdf
Monika Rozner (UJ, Kraków)
Prawo do wolności religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r. p. 111-136
Full_Text.pdf
Grzegorz Żmij (KUL, Lublin)
Problemy prawne finansowania katolickich szkół wyższych w Polsce p. 137-154
Full_Text.pdf
Piotr Zakrzewski (KUL, Lublin)
Udział osób duchownych w tworzeniu spółdzielni w Wielkopolsce w XIX i w początkach XX wieku p. 155-170
Full_Text.pdf
Grzegorz Jędrejek, Tadeusz Szymański (Lublin)
Prawna ochrona uczuć religijnych w Polsce p. 171-202
Full_Text.pdf
Robert Andrzejczuk (KUL, Lublin)
Podłoże zagrożenia bezpieczeństwa światowego w kontekście napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 r. p. 203-219
Full_Text.pdf
Jan Turek (Lublin - Krosno)
Udział ławników w sprawach rodzinnych p. 221-243

RECENZJE/REVIEWS

Sławomir Maciążek, Le funzioni del pubblico ministero: Esperienza italiana e polacca a confronto. Normativa canonica, Pontificia Università Lateranense Piazza S. Giovanni in Laterano, 4, Roma 2001, ss. 232 (Henryk Misztal, KUL) p. 245-250
Full_Text.pdf
 
Danuta Piątkowska, Polskie kościoły w Nowym Jorku, Nowy Jork-Opole 2002, ss. 614 (Henryk Misztal, KUL) p. 251-255
Full_Text.pdf
  
La libertà religiosa negli insegnamenti di Giovanni Paolo II (1978-1998), a cura di Alessandro Colombo, Milano: Vita e Pensiero 2000, ss. 287 (Piotr Stanisz, KUL) p. 257-260
Full_Text.pdf
 
Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Veinte años de vigencia, Madrid 2001, ss. 212 (Wiesław Bar, KUL) p. 261- 266
Full_Text.pdf
  
Stefano Ceccanti, Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche, Bologna 2001, ss. 253, nlb. 9 (Wiesław Bar, KUL) p. 267-273
Full_Text.pdf
  
Roberto Costamagna, Unione Europea e Confessioni Religiose. Profili giuridici dello status delle religioni e delle relazioni interconfessionali nelle materie di interesse secolare, Roma 2002, ss. 292 + VIII, nlb. 1 (Wiesław Bar, KUL) p. 275-281
Full_Text.pdf

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Międzynarodowa Konferencja: Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej (Marta Ordon, KUL) p. 283-289
Full_Text.pdf
  
Ogólnopolska sesja naukowa nt. Dzieło II Synodu Plenarnego w Polsce (Stanisław Tymosz) p. 291-294
Full_Text.pdf
  

Noty o autorach p. 295-296
Full_Text.pdf

 

 Creative Commons License
This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.