spotkania literackie

 

 

Gościem KUL-owskich spotkań literackich 18 stycznia 2018 r. była Teresa Księska-Falger, pianistka, popularyzatorka muzyki, autorka wielu felietonów i recenzji muzycznych.

 

Teresa Księska-Falger - pianistka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Była pedagogiem klasy fortepianu i dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie oraz Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS, zastępcą dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy, dyrektorem Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.


Inicjatorka i dyrektor wielu znaczących dla miasta i regionu festiwali, m.in. Nałęczowskiego "Divertimento", Festiwalu Spotkań Kultur "Caper Lublinensis", Harmonii Starego Miasta, Międzynarodowego Festiwalu – "Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk", a także współorganizator cyklu koncertów Opus Magnum – KULowskie wieczory z muzyką.


Ceniona autorka wielu felietonów i recenzji muzycznych, popularyzatorka wiedzy muzycznej. Za swoje osiągnięcia zawodowe była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana przez władze państwowe i samorządowe, m.in. medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", "Bene Meritus Terrae Lublinensi".

 

Fotorelacja

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018, godz. 12:53 - Grzegorz Tutak