Od marca Uniwersytet Otwarty KUL przy współpracy z Instytutami organizował Uniwersyteckie Powtórki Przed Maturą 2016. Tegoroczni maturzyście mieli możliwość bezpłatnego uczestnictwa w spotkaniach z języka polskiego, matematyki, a także z języka angielskiego i hiszpańskiego, prowadzonych przez uniwersyteckich specjalistów. Zwieńczeniem była Ostatnia Deska Ratunku, czyli wielka powtórka z języka polskiego i matematyki. Jej uczestnicy mieli również okazję skorzystać z indywidualnej porady podczas polonistycznych oraz matematycznych konsultacji prowadzonych przez uniwersyteckich specjalistów z Instytutów: Filologii Polskiej oraz Matematyki i Informatyki.