Wręczenie dyplomów uczestnikom studiów podyplomowych
w zakresie prawa i polityki migracyjnej

 

Dnia 8 lutego 2014 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się uroczyste wręczenie 25 funkcjonariuszom Straży Granicznej dyplomów ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prawa i polityki migracyjnej. Studia te trwały dwa semestry i były dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów, jako część projektu „Migracje Powrotowe: nauka i praktyka” , realizowanego przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL i Dział Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu.

 

 

W uroczystym zakończeniu studiów wzięli udział: O. Prof. Andrzej Derdziuk, Prorektor KUL, Ks. Prof. Piotr Stanisz – Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Płk SG Jacek Gartman – Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Ppłk SG Arkadiusz Marek – Naczelnik Wydziału do Spraw Cudzoziemców NOSG oraz pracownicy Katedry Prawa Unii Europejskiej KUL: dr Tomasz Sieniow – kierownik studiów podyplomowych i dr Anna Kosińska.

 

Studia podyplomowe są efektem kilkuletniej współpracy Katedry Prawa Unii Europejskiej KUL z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej, partnerów w Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów. Dzięki tej kooperacji udało się przygotować atrakcyjny program studiów praktycznych, w których wykładowcami, poza pracownikami KUL byli również eksperci z Komendy Głównej i Komendy Oddziału Straży Granicznej,  Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ośrodka Studiów Wschodnich, Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, a także organizacji pozarządowych: Instytutu na rzecz Państwa Prawa i Centrum Praw Człowieka im. Haliny Nieć. Nie dziwi więc, że - mimo zaplanowanych 20 sobotnich zjazdów ciągu roku akademickiego - organizatorzy nie mieli żadnych problemów z naborem uczestników II edycji studiów, którym wręczone indeksy zostały indeksy. Wśród funkcjonariuszy rozpoczynających naukę jest wielu bardzo doświadczonych oficerów, w tym kilku komendantów placówek SG.

 

Po słowach powitań i gratulacji wygłoszonych w imieniu Uniwersytetu, Wydziału i Nadbużańskiego Oddziału SG oraz wręczeniu indeksów uczestnikom drugiej Edycji, w imieniu absolwentów głoś zabrała Pani Monika Piekarska – pełnomocnik Komendanta Oddziału ds. Ochrony Praw Człowieka., dziękując wykładowcom, władzom Uczelni i Kierownictwu Oddziału za umożliwienie udziału w tych studiach.

 

 

Wręczenie dyplomów miało charakter bardzo uroczysty. Najlepszym studentem została Pani Emilia Andrzejczuk z Placówki SG w Terespolu.  Dodatkowe wyróżnienia odebrali Panowie Dawid Krztoń (PSG w Hrebennem), Konrad Radczuk oraz Jarosław Stanisławczuk (obaj PSG w Lublinie). Na zakończenie uroczystości absolwenci podrzucili do góry swoje birety, wyrażając radość z zakończenia etapu intensywnej nauki, osiągnięcia swego celu i zdobycia dyplomu KUL. (zobacz więcej zdjęć z uroczystości...)

 

 

 

Bardzo się cieszymy, że  Wydział Prawa jest w naszym kraju centrum, gdzie budowana jest długofalowo kompetencja w zakresie prawa i polityki migracyjnej. Współpraca KUL ze Strażą Graniczną jest tego potwierdzeniem. Ale czy mogło być inaczej skoro pierwszy Komendant SG Prof. Marek Lisiecki był przez wiele lat profesorem w Instytucie Marketingu i Zarządzania KUL? Ponadto gen. bryg. SG Mirosław Kuśmierczak (były Komendant Główny SG), płk  SG Jacek Bajger (obecny Zastępca Komendanta Głównego SG), Pan Rafał Rogala (obecny Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców) oraz  Pan Wojciech Kijowski (Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) są absolwentami Wydziału Prawa KUL. Wygląda na to, że studiowanie na KUL-u  rzeczywiście pomaga w karierze organach państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic i sprawy cudzoziemskie. Życzymy tego naszym nowym 25 absolwentom!

 

 

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2015, godz. 23:23 - Tomasz Sieniow