profwojtkowska  

1 września

zmarła Prof. Maria Jasińska-Wojtkowska, wybitny teoretyk i historyk literatury polskiej, znawczyni zagadnień związanych z obecnością sacrum w literaturze.
Urodzona 2 stycznia 1926 r. była związana z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim od 1946 r., najpierw jako studentka filologii polskiej, potem, aż do 1995 r., pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Humanistycznych.

profwojtkowska  

5 września

po ciężkiej chorobie, opatrzony Świętymi Sakramentami, odszedł do Pana Profesor Jan Ziółek. Urodzony 29 lipca 1931 w Złakowie Borowym, emerytowany profesor Instytutu Historii KUL, długoletni kierownik II Katedry Historii Nowożytnej, wybitny badacz polskiego ruchu niepodległościowego w XIX i XX wieku, myśli politycznej Wielkiej Emigracji i dziejów Kościoła polskiego.

 

10 września

Wręczenie Księgi Pamiątkowej ks. prof. Czesławowi Krakowiakowi


 

14-15 września

VI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej: Psychologia społeczna: teorie i badania

  

09_09_15_cudzoziemcy15 września

Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL wraz z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa, działające w ramach Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów zorganizowali konferencję pt. „Cudzoziemcy w Polsce: problemy i wyzwania”. Poruszane zagadnienia dotyczyły aktualnych, praktycznych problemów związanych z nową sytuacją cudzoziemców w naszym kraju po akcesji Polski do Unii Europejskiej.

 
 

22 września

Dokument: Profesor Karol Mrowiec

19-25 września plakat_vilfn_218

odbył się VI Lubelski Festiwal Nauki. Pracownicy i studenci KUL (zarówno z Lublina, jak i wydziałów zamiejscowych) w tegorocznej edycji przygotowali rekordową liczbę niemal 210 prezentacji (wykłady, warsztaty, pokazy, koncerty, spektakle i wystawy) i 430 edycji, co stanowi ok. 1/3 wszystkich projektów i edycji zgłoszonych na Festiwal. Koordynatorem festiwalu była Politechnika Lubelska, a hasłem „Nauka techniką życia”.