6-8 września

Instytut Filologii Romańskiej KUL wraz z Zarządem Głównym PTN oraz Zakładem Lingwistyki Stosowanej UMCS zorganizował konferencję „Niezwykły uczeń – indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych”. Harmonogram wykładów dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Historii Sztuki.

 

6-8 września

w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się współorganizowana przez KUL międzynarodowa konferencja pt. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza”. Konferencja była objęta honorowym patronatem: abp prof. Józef Życiński, Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL oraz ks. prof. Stanisław Wilk, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

11 września

zmarł prof. Wojciech Szapiel pracownik Instytutu Matematyki i Informatyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Urodzony 7 lutego 1948 r. w Szczytnie, absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie, doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki, pracownik Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS (1970-1996). Od 1 października 1996 r. profesor nadzwyczajny Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL, współtwórca Instytutu Matematyki i Informatyki, kierownik Katedry Teorii Funkcji Analitycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Ceniony nauczyciel i wychowawca studentów.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 września 2010 r. na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

  
 

15-17 września

KUL był współorganizatorem odbywającego się w Lublinie II Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt. „Autonomia nauki o komunikowaniu”. Organizowane sesje plenarne poświęcone były kwestiom autonomii, metodologii i siatce pojęciowej stosowanej współcześnie w studiach nad komunikowaniem i mediami. W trakcie jednej z sesji plenarnych zaprezentowane zostały zróżnicowane podejścia w sposobie analizowania reklamy, badaniach nad komunikowaniem politycznym, agenda-setting i media coverage. Problem interdyscyplinarności prowadzonych badań zaakcentowany został także w ramach obrad zróżnicowanych sekcji badawczych. Specjalne panele poświęcone były badaniom porównawczym nad systemami odpowiedzialności mediów w Europie, studiom nad dziennikarstwem oraz debacie na temat przyszłości mediów publicznych.

 

16-17 września

Katedra Historii Kultury Intelektualnej i Katedra Historii Filozofii w Polsce zorganizowali ogólnopolską konferencję „Świtapoglądowe odniesienia filozofii polskiej” 

z cyklu „Seminarium Historyków Filozofii Polskiej”.

W seminarium, w formie dwudniowej konferencji, zaprezentuje się ponad 40 osób ze wszystkich ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Organizatorzy przewidują dwie sesje: popołudniową sesję plenarną - z panelem o charakterze metodologicznym i bardziej ogólnymi wykładami, oraz sesję przedpołudniową – w grupach tematycznych.

   
 

18-24 września

odbyła się VII edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki pt. Nauka przygodą życia. Dodatkowe informacje: www.kul.pl/festiwal

 
   

20 września

na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Zrównoważony rozwój obszarów przygranicznych”.

 
 

22-23 września

odbyły się seminaria naukowe z udziałem ponad 60 uczestników z Województwa Lubelskiego w ramach projektu Więzi społeczne zamiast więzień
 
 

28 września

Pani Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie z wizytą na KUL   
 

28 września

władze KUL podpisały umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie budowy Centrum Transferu Wiedzy, które powstanie przy Al. Racławickich (jest to ostatni etap budowy Kolegium Jana Pawła II). Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowany czas zakończenia budowy to czwarty kwartał 2012 r.

  
   

28-29 września

Katedra Filozofii Religii zorganizowała VI Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu Filozofować w kontekście teologii pt. „Apologia religii”.