Wybrane publikacje pracowników Katedry Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL Jana Pawła II
 
W tę samą stronę Braun-Gałkowska, M. (1994). W tę samą stronę: książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych. Warszawa: Wydaw. Krupski i S-ka.
Zabawa w zabijanie Braun-Gałkowska, M., Ulfik-Jaworska, I. (2002). Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Lublin: Gaudium.
Draw-a-Family Test Draw - a - Family Test in Psychological Research. Ed. by B. Lachowska, M. Łaguna (2002). Lublin: TN KUL.
Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych Rysunek projekcyjny jako metoda badań psychologicznych. Pod red. M. Łaguny i B. Lachowskiej (2003). Lublin: TN KUL.
Rysunek projekcyjny w badaniach obrazu siebie Rysunek projekcyjny w badaniach obrazu siebie. Pod red. B. Kostrubiec i B. Miruckiej (2004). Lublin: TN KUL.
Obrazy postmodernizmu Kostrubiec, B. (2004). Obrazy postmodernizmu. Badania empiryczne obrazu siebie i obrazu Boga u zwolenników postmodernizmu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Komputerowi mordercy Ulfik-Jaworska, I. (2005). Komputerowi mordercy. Tendencje konstruktywne i destruktywne u graczy komputerowych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Studenci i ich świat Trubiłowicz, E. (2006). Studenci i ich świat - od stanu wojennego do Unii Europejskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Czas pusty Czas pusty: analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich. Pod red. A. Gała, I. Ulfik-Jaworskiej (2006). Lublin: KUL Jana Pawła II, Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny.
Rysunek projekcyjny w badaniach relacji społecznych Rysunek projekcyjny w badaniach relacji społecznych. Pod red. B. Kostrubiec i B. Miruckiej (2007). Lublin: TN KUL.
Podręcznik do metody Rorschacha Grzywak-Kaczyńska, M. (2008). Podręcznik do metody Rorschacha (wydanie IV opracowane przez M. Braun-Gałkowską). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Reklamy telewizyjne Litwińska, K. (2008). Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci w wieku przedszkolnym. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Rodzicielstwo adopcyjne Gutowska, A. (2008). Rodzicielstwo adopcyjne. Wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Psychologia domowa Braun-Gałkowska, M. (2008). Psychologia domowa. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Lachowska B.Praca i rodzina – konflikt czy synergia

Lachowska B. (2012). Praca i rodzina – konflikt czy synergia? Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi – uwarunkowania i znaczenie dla jakości życia kobiet i mężczyzn, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

 

Rodzinne_uwarunkowania

Elżanowska H. (2014). Rodzinne uwarunkowania życzliwości u młodzieży. Lublin: Wydawnictwo KUL

   

 

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2015, godz. 20:35 - Hanna Elżanowska