INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA CZĘŚĆ STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

NABÓR NA WYJAZDY JEST WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA

 

 

INFORMATION ABOUT ERASMUS+ MOBILITY FOR STUDIES IN THE ACADEMIC YEAR 2020/21 (English version - click here; application form in English - click here)

 


 

Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) umożliwia studentom KUL wyjazd na część studiów za granicę. Studia odbywane w uczelni partnerskiej są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.

 

Umowy Erasmus+ na wyjazdy na studia Erasmus+ w I semestrze 2020/2021  - kliknij tutaj

 

Ile wynosi STYPENDIUM?

 

Każdy zakwalifikowany student otrzyma stypendium. Wysokość stawek na 1 mies. w zależności od kraju wyjazdu:

 

Grupa IDania, Finlandia, IrlandiaIslandia, Lichtenstein, Luksemburg, NorwegiaSzwecja, Wielka Brytania - 520 EUR

Grupa II – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 500 EUR

Grupa IIIBułgariaChorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 450 EUR

 

Stypendium Programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

 

Podczas wyjazdu na studia Erasmusa za granicą studenci pobierają też wszystkie inne stypendia, do których mają prawo (tj. socjalne czy naukowe).

 

Uwaga! Studenci, którzy będą pobierali stypendium socjalne w KUL w semestrze poprzedzającym wyjazd Erasmus+ otrzymają dodatkowo 200 euro miesięcznie, czyli - student będzie miał miesięczne stypendium w wysokości (w zależności od kraju wyjazdu):

 

Grupa I720 EUR (równowartość w PLN)

Grupa II700 EUR (równowartość w PLN)

Grupa III650 EUR (równowartość w PLN)

 

Studenci niepełnosprawni również mogą wnioskować o dodatkowe wsparcie finansowe. Całkowite stypendium dla studentów ze stypendium socjalnym oraz studentów niepełnosprawnych pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i jest wypłacane w PLN.

 

Informacje na temat ile kosztuje wyjazd na Erasmusa można znaleźć na stronie: http://kontostudenta.pl/erasmus/erasmus.html

KTO może ubiegać się o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się studenci KUL, którzy:

  • są zarejestrowani na kierunku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia czy jednolitych studiów magisterskich (z wyjątkiem studiów podyplomowych)
  • są (w momencie wyjazdu – tj. w roku 2020/21) co najmniej na drugim roku studiów pierwszego stopnia. Osoby aplikujące na ostatnim roku studiów I stopnia mogą wyjechać na częściowe studia zagraniczne w następnym roku akademickim pod warunkiem, że podejmą studia II stopnia w KUL.
  • ich pobyt w ramach wcześniejszego programu Erasmus/Erasmus+ (studia, praktyki) na danym etapie studiów oraz aktualny pobyt w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie przekroczy łącznie 12 miesięcy
  • znają dobrze właściwy język obcy (wymagany poziom dla większości uczelni to B1 lub B2)
  • mają średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów aktualnego etapu studiów (I stopnia, II stopnia czy III stopnia) co najmniej 3,5
  • ubiegają się o wyjazd do uczelni i na kierunek studiów, z którym istnieje podpisana umowa w ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE)
  • nie przebywają w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim, naukowym lub zdrowotnym

 

UWAGA!      Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich* lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności – dlatego też studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia w ramach programu Erasmus/Erasmus+ na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na studia w bieżącej rekrutacji. Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę Erasmus/Erasmus+ na aktualnym etapie studiów  mogą aplikować o ponowny wyjazd na tym samym etapie, pod warunkiem że ich pobyt za granicą łącznie nie przekroczy 12 miesięcy.

*Studenci jednolitych studiów magisterskich (prawo, psychologia, teologia) mają możliwość wyjazdu na praktykę i studia do 24 miesięcy łącznie w trakcie całych studiów.

DOKĄD i KIEDY można wyjechać?

Wyjazdy realizowane są w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021.

 

Lista uczelni, na które można wyjechać -kliknij tutaj

 

Praktyczne informacje o uczelniach na podstawie ankiet byłych stypendystów Erasmus z KUL-u

Jakie DOKUMENTY należy złożyć?

  • Formularz zgłoszeniowy dostępny w Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych (SOWM) Działu Współpracy z Zagranicą (p. 202, 203) i tutaj: formularz_zgłoszeniowy
  • CV w języku polskim
  • Zaświadczenie o znajomości wymaganego języka obcego. Może to być międzynarodowy certyfikat zdanego egzaminu językowego czy zaświadczenie o zdanym egzaminie językowym ze SPNJO KUL na poziomie odpowiadającemu wymaganiom uczelni zagranicznej (sprawdź wymagany poziom na liście umów) - Konieczne jest, aby zaświadczenie  zawierało poziomu kursu oraz ocenę końcową. Nie dotyczy to studentów neofilologii* oraz studentów kierunków oferowanych w języku angielskim na KULu.

 

UWAGA!!! Studenci nie posiadający ww. zaświadczeń o znajomości języka obcego mają również możliwość aplikowania i będą  przechodzić test językowy. Więcej informacji na temat testu językowego - patrz: Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia Erasmus+ w roku akademickim 2020-2021.

 

* Studenci hispanistyki, filologii niderlandzkiej, filologii romańskiej i germańskiej kurs „0”- (I i II rok I st.) również uczestniczą w pisemnym teście językowym weryfikującym poziom języka!

 

TERMIN testu językowego w aktualnym naborze to 4 marca 2020.

Termin składania aplikacji: od 7.01.2020-28.02.2019 w SOWM, Gmach Główny KUL, p. 202 i 203

 

 

KONTAKT W KUL
Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych
Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
mgr Agnieszka Gleń, glen@kul.pl,  tel. 81 445-41-81

mgr Renata Kras, marczak@kul.pl, tel. 81 445-41-83

 

WAŻNE LINKI