Instytut Muzykologii KUL oraz Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL mają zaszczyt zaprosić na jubileuszowy X Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii, który odbędzie się w dniach 17-19 maja 2018 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawla II (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin).

 

To ważne naukowe spotkanie środowiska adeptów muzykologii zostanie przeprowadzone w ramach obchodów 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 50-lecia powstania Koła Naukowego Studentów Muzykologii

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj do dnia 15 kwietnia 2018 roku.

 

Uprzejmie informujemy, że czas wystąpienia referenta nie powinien być dłuższy niż 20 minut. Wydarzenie przeznaczone jest dla studentów muzykologii I, II i III stopnia. Zgłoszenie udziału jest równoznacznie ze zgodą na publikację abstraktu referatu w programie konferencyjnym i na stronach internetowych promujących X Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii. Referaty, które otrzymają pozytywną recenzję zostaną wydane drukiem w ramach recenzowanej monografii wieloautorskiej.

           

Udział czynny w konferencji jest płatny i wynosi 70 zł, bierni uczestnicy mogą uczestniczyć w wydarzeniu bezpłatnie. Koszty związane z przejazdem i noclegiem pokrywają uczestnicy. Organizatorzy proponują pomoc w rezerwacji niedrogich noclegów na terenie Lublina.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów z kierunków humanistycznych: muzykologia, kulturoznawstwo, historia i in., a także uczelni artystycznych, którzy chcieliby się podzielić wynikami swojej pracy naukowej z szerszym gronem odbiorców.

Do zobaczenia!

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna wynosi 70 zł. Wpłaty należy dokonać na konto KUL Pekao SA III O/Lublin 59 1240 2382 1111 0000 3926 2147 z dopiskiem „Opłata konferencyjna - X Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii" i nazwiskiem referującego.

Autor: Magdalena Mikołajczak
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2018, godz. 11:15 - Magdalena Mikołajczak