W dniu 14 grudnia 2014 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych uczestnikom II edycji studiów z zakresu prawa i polityki migracyjnej.

 

W uroczystości uczestniczyli: ks. Prof. Piotr Stanisz (Dziekan Wydziału Prawa KUL), Pan Prof. Artur Kuś (Dyrektor Instytutu Europeistyki), Pani Mjr SG Violetta Żakowiecka-Górnik (reprezentująca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej) oraz przedstawiciele wykładowców prowadzących zajęcia w ramach studiów podyplomowych: Pani Anna Wójcik (Lubelski Urząd Wojewódzki), Pani dr Anna Kosińska (KUL i Instytut na rzecz Państwa Prawa) oraz Dr Tomasz Sieniow (Kierownik studiów podyplomowych).

 

 

Wśród 25 absolwentów studiów podyplomowych z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej większość stanowili funkcjonariusze z Wydziału do Spraw Cudzoziemców oraz Komendanci placówek wchodzących w skład NOSG.

 

 

Na koniec uroczystości gratulacje nowym absolwentom studiów podyplomowych złożył Jego Magnificencja ks. Prof. Antoni Dębiński - Rektor KUL.

 

 

Wszystkim naszym Absolwentom serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2015, godz. 23:35 - Tomasz Sieniow