Przewodniczący
mgr Rafał Drozdowski

(prawo V rok)

 

Z-ca Przewodniczącego
Grzegorz Miśtal
(prawo V rok)

 

Sekretarz

Aleksandra Katarzyna Romanowska
(praca socjalna III rok/prawo IV rok)

 

Skarbnik

Paweł Pogorzelski

(prawo III rok)

 

 

 

 

Autor: Grzegorz Szajowski
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2017, godz. 09:56 - Aleksandra Romanowska