Referaty i wystąpienia naukowe

 • Referat pt. Antropogeneza bez abiogenezy? - wygłoszony na Interdyscyplinarnych Warsztatach Antropologicznych pt. Poszukiwaniu swoistości człowieka. Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Jachranka, 11-13 czerwca 2007 r.
 • Referat pt. Minimalna komórka a minimalna jednostka życia. Kontekst protobiologiczny - wygłoszony na II Lubelskim Sympozjum Nanotechnologii Nano2007. Centrum Nanotechnologii UMCS i Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 8 czerwca 2007 r.
 • Udział w panelu dyskusyjnym - referat pt. O pewnej wątpliwości dotyczącej (samo)świadomości w związku z wynikami badań w zakresie abiogenezy. AKTUALIA 2007. Samoświadomość. XIV Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 24-26 kwietnia 2007 r.
 • Prowadzenie panelu dyskusyjnego pt. Spór kreacjonizmu z ewolucjonizmem w świetle nauki współczesnej. Międzynarodowa Konferencja pt. Ewolucjonizm czy kreacjonizm. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 18 kwietnia 2007 r.
 • Cykl wykładów pt. Czy życie powstało w kominie? - czyli rzecz o nieorganicznych początkach życia. III Lubelski Festiwal Nauki. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 16-22 września 2006 r.
 • Referat pt. Stechiometria form węgla w śródleśnym jeziorze - wygłoszony na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Mokradła i ekosystemy słodkowodne. Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona. Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej, Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Białowieża, 13-15 września 2006 r. [prezentacja]
 • Referat pt. Czy przyjeziorne torfowiska degradują jeziora? - wygłoszony na XX Zjeździe Hydrobiologów Polskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Toruń, 5-8 września 2006 r. [prezentacja]
 • Referat pt. Czy życie powstało w kominie? - czyli rzecz o niektórych współczesnych koncepcjach pochodzenia życia i związkach geologii z abiogenezą - wygłoszony na minikonferencji pt. Trzy wykłady o genezie: wszechświat, życie, człowiek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła II. Lublin, 11 maja 2006 r.
 • Wystąpienie pt. Obciążenie fosforem jezior Polesia Lubelskiego. Konferencja ECOSTATUS. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ocena stanu ekologicznego wód w Polsce. Uniwersytet Łódzki, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Łódź, 7-9 grudnia 2005 r.
 • Wystąpienie pt. Zróżnicowanie przestrzenne i dynamika trofii płytkowodnego jeziora wyrażona wskaźnikami TSI i HSI. Konferencja ECOSTATUS. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Ocena stanu ekologicznego wód w Polsce. Uniwersytet Łódzki, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Łódź, 7-9 grudnia 2005 r.
 • Referat pt. Dno morskie jako środowisko powstania życia - wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji pt. Woda w aspekcie fizykalnym, filozoficznym i teologicznym. Szczecin 5-6 maja 2005 r.
 • Cykl wykładów pt. Czy życie powstało w kałuży? O niektórych współczesnych koncepcjach pochodzenia życia. II Lubelski Festiwal Nauki. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 17-23 września 2005 r.
 • Autoreferat rozprawy doktorskiej pt. Funkcjonowanie hydrochemicznego układu zlewnia – jezioro Pereszpa na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim - wygłoszony w dniu 23 czerwca 2005 r. w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. [autoreferat]
 • Referat pt. Atmosferyczna część obiegu wody w przyrodzie. Festiwal Nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sierzchowie. Sierzchowo, 13 maja 2005 r. SP im. Jana Pawła II.
 • Referat pt. Głębokomorskie systemy hydrotermalne jako możliwe środowisko powstania życia - wygłoszony na konferencji pt. Woda w aspekcie fizykalnym, filozoficznym i teologicznym. Instytut Filozofii, Katedra Mikrobiologii i Immunologii, Katedra Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin, 5-6 maja 2005 r.
 • Referat pt. W poszukiwaniu ukrytego zagrożenia, czyli o strukturze fosforu w jeziorze i zlewni - wygłoszony na zebraniu naukowym Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Lublin, październik 2001 r.
 • Referat pt. Czy tylko chronić rośliny chronione? Alert Ekologiczny w Zespole Szkół w Baranowie. Baranów, marzec 2001.
 • Referat pt. Charakterystyka i funkcjonowanie układu zlewnia leśna – płytkie eutroficzne jezioro w oparciu o czynniki hydrochemiczne - wygłoszony na zebraniu Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Toruń, grudzień 1999.
 • Referat pt. Hydrochemiczne funkcjonowanie układu zlewnia-jezioro w warunkach obniżonej antropopresji - na przykładzie jeziora Pereszpa (Sobiborski Park Krajobrazowy) - wygłoszony na Konferencji pt. Ekotony słodkowodne: struktura – rodzaje - funkcjonowanie. Janów Lubelski 24-24 września 1998 r.
 • Referat pt. Hydrochemia jezior Sobiborskiego Parku Krajobrazowego - wygłoszony na zebraniu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Lublin, listopad 1997.

 

Autor: Andrzej Zet_igrek_ka_u_beck
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014, godz. 10:53 - Andrzej Zykubek