Celem V Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

 

Honorowy Patronat
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin


lublin inspiruje biznes

 

 

Patronat medialny

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

  • Etap szkolny w terminie 20-24 lutego 2017 r.
  • Etap finałowy 5 kwietnia 2017 r. w siedzibie KUL.

 

Termin zgłoszeń do udziału w Konkursie upływa 15 lutego 2017 r.

 

Nagrody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

  • Indeksy na kierunki: filozofia, retoryka stosowana lub kognitywistyka KUL
  • Nagrody rzeczowe: laptop (1 miejsce), smartphone (2 miejsce), tablet (3 miejsce).

 

 

Kontakt

 

Katedra Logiki KUL

 

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 tel. 81 445 4043

 

mail: logika@kul.pl

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2017, godz. 13:19 - Andrzej Zykubek