Wyniki konkursu na stypendia doktoranckie

Dziekan Wydziału Filozofii KUL w trybie konkursowym wewnętrznym przyznał stypendia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 następującym osobom:

  1. ks. Marcin Ferdynus
  2. Łukasz Cięgotura
  3. Patrycja Burba
  4. Ewa Odoj
  5. Paulina Sulenta
  6. ks. Konrad Zaborowski
  7. Adam Kubiak

Spór o początek i koniec ludzkiego życia

11 grudnia 2014 (czwartek) Katedra Metafizyki KUL wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) organizują XVII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne na temat: Spór o początek i koniec ludzkiego życia, z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”. Sympozjum odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.


Cztery kierunki studiów z Wydziału Filozofii wśród najlepszych kierunków w Polsce - Ranking kierunków studiów 2014

Z wielką radością informujemy, że w najnowszym rankingu kierunków studiów, przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, kierunek kulturoznawstwo zajął 3 miejsce, natomiast kierunek filozofia oraz przyrodoznawstwo i filozofia przyrody i retoryka stosowana - miejsce 4. W odniesieniu do ubiegłego roku kulturoznawstwo awansowało o 11 pozycji, natomiast pozycja filozofii została utrzymana. Bardzo dobre wyniki w rankingu kierunków prowadzonych na Wydziale Filozofii potwierdzają, że sukcesy naszego Wydziału nie są jednostkowe i incydentalne.

Ranking Perspektyw

 


Program stypendialny im. prof. Stefana Swieżawskiego

prof. Stefan Swieżawski

 

Dziekan Wydziału Filozofii KUL ogłasza drugą edycję konkursu w ramach programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego skierowaną do studentów I roku studiów II stopnia rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2014/2015. Celem wsparcia stypendialnego jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Filozofii poprzez stworzenie możliwości rozwoju naukowego najbardziej uzdolnionym studentom Wydziału i wspieranie prowadzonych przez nich badań naukowych oraz zadań z nimi związanych służących uzyskaniu tytułu zawodowego magistra.

Więcej...

 

 


Drugi kierunek studiów za darmo

Senat KUL, na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r., zdecydował o zniesieniu opłat za studia od 1 października 2014 r. Zwolnienie z opłat będzie dotyczyło zarówno kształcenia na studiach stacjonarnych na drugim i kolejnych kierunkach studiów, jak i korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS.

 

Więcej...


Trzy światy...

www.kul.pl/pogadanki

 

 

 

Wszyscy znamy dwa światy: ogólnodostępny świat materii
i intymny świat własnych myśli
i przeżyć. Jest jeszcze trzeci świat. Jaki? Polecamy www.kul.pl/pogadanki. Zapraszamy!


Kierunki studiów na Wydziale Filozofii

Licealisto i Maturzysto,

Studencie i Absolwencie studiów zawodowych,

 

Wydział Filozofii zaprasza na unikatowe w polskim systemie kształcenia wyższego studia na kierunkach:

 

Zapraszamy na studia w miejscu wyjątkowym - na jednym z najlepszych Wydziałów Filozofii w Polsce! Przez prawie ćwierć wieku, najpierw jako ksiądz docent, potem biskup, arcybiskup i kardynał, pracownikiem naszego Wydziału był Karol Wojtyła, który kierował Katedrą Etyki aż do pamiętnego konklawe w październiku 1978. Nasz Profesor został Nadzwyczajnym Papieżem, Papieżem, który niebawem zostanie ogłoszony Świętym.

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Audioteka Klasyki Filozofii

Wydział Filozofii KUL przedstawia Rozmyślania Marka Aureliusza

Wydział Filozofii KUL, we współpracy ze Studiem Nagrań Multimedialnych "fanfara", zapoczątkował nową serię wydawniczą Audioteka Klasyki Filozofii, przedstawiającą dzieła najwybitniejszych myślicieli. Rozmyślania Marka Aureliusza stanowią pierwszy audiobook z serii. Głosu użyczył dr hab. Witold Kopeć, Pracownik Wydziału Filozofii KUL. Płytę można zakupić na stronie "fanfary".

 Rozmyślania Marka Aureliusza to wielka strawa duchowa, do której wracać musi każde pokolenie ludzi myślących. Uczą, inspirują, zachwycają. Warto czytać, warto się zastanawiać, warto posłuchać!