Na co komu logika? Marcina Tkaczyka w Próbnym Egzaminie Maturalnym z Języka Polskiego 2015

Felieton Dziekana Wydziału Filozofii KUL o. prof. Marcina Tkaczyka OFM Conv pt. Na co komu logika? został wykorzystany w Próbnym Egzaminie Maturalnym z Języka Polskiego 2015 jako tekst do analizy krytycznej. Tekst stanowi wstęp do opracowania Logika. Wykład kursorycznyjest to felieton, który został wygłoszony w Radiu eR 18 maja 2010 r. [posłuchaj]. Po lekturze uczniowie musieli rozwiązać sześć związanych z nim zadań. Poniedziałkowym testem z języka polskiego, w nowej zmienionej formule, tegoroczni maturzyści rozpoczęli serię próbnych egzaminów dojrzałości.

 

W maturze próbnej 2015 zostały również wykorzystane teksty Kopalińskiego, Mickiewicza i Baczyńskiego: Władysław Kopaliński - Irrealizm języka w filmie, Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz. Księga X: Emigracja. Jacek, Krzysztof Kamil Baczyński - Spojrzenie.

Czytaj dalej...

Cztery kierunki studiów z Wydziału Filozofii wśród najlepszych kierunków w Polsce - Ranking kierunków studiów 2014

Z wielką radością informujemy, że w najnowszym rankingu kierunków studiów, przygotowywanym corocznie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, kierunek kulturoznawstwo zajął 3 miejsce, natomiast kierunek filozofia oraz przyrodoznawstwo i filozofia przyrody i retoryka stosowana - miejsce 4. W odniesieniu do ubiegłego roku kulturoznawstwo awansowało o 11 pozycji, natomiast pozycja filozofii została utrzymana. Bardzo dobre wyniki w rankingu kierunków prowadzonych na Wydziale Filozofii potwierdzają, że sukcesy naszego Wydziału nie są jednostkowe i incydentalne.

Ranking Perspektyw

 


Wyniki konkursu na stypendia doktoranckie

Dziekan Wydziału Filozofii KUL w trybie konkursowym wewnętrznym przyznał stypendia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 następującym osobom:

  1. ks. Marcin Ferdynus
  2. Łukasz Cięgotura
  3. Patrycja Burba
  4. Ewa Odoj
  5. Paulina Sulenta
  6. ks. Konrad Zaborowski
  7. Adam Kubiak

Program stypendialny im. prof. Stefana Swieżawskiego

prof. Stefan Swieżawski

 

Dziekan Wydziału Filozofii KUL ogłasza drugą edycję konkursu w ramach programu stypendialnego im. prof. Stefana Swieżawskiego skierowaną do studentów I roku studiów II stopnia rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2014/2015. Celem wsparcia stypendialnego jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Filozofii poprzez stworzenie możliwości rozwoju naukowego najbardziej uzdolnionym studentom Wydziału i wspieranie prowadzonych przez nich badań naukowych oraz zadań z nimi związanych służących uzyskaniu tytułu zawodowego magistra.

Więcej...

 

 


Drugi kierunek studiów za darmo

Senat KUL, na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r., zdecydował o zniesieniu opłat za studia od 1 października 2014 r. Zwolnienie z opłat będzie dotyczyło zarówno kształcenia na studiach stacjonarnych na drugim i kolejnych kierunkach studiów, jak i korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS.

 

Więcej...


Trzy światy...

www.kul.pl/pogadanki

 

 

 

Wszyscy znamy dwa światy: ogólnodostępny świat materii
i intymny świat własnych myśli
i przeżyć. Jest jeszcze trzeci świat. Jaki? Polecamy www.kul.pl/pogadanki. Zapraszamy!


Kierunki studiów na Wydziale Filozofii

Licealisto i Maturzysto,

Studencie i Absolwencie studiów zawodowych,

 

Wydział Filozofii zaprasza na unikatowe w polskim systemie kształcenia wyższego studia na kierunkach:

 

Zapraszamy na studia w miejscu wyjątkowym - na jednym z najlepszych Wydziałów Filozofii w Polsce! Przez prawie ćwierć wieku, najpierw jako ksiądz docent, potem biskup, arcybiskup i kardynał, pracownikiem naszego Wydziału był Karol Wojtyła, który kierował Katedrą Etyki aż do pamiętnego konklawe w październiku 1978. Nasz Profesor został Nadzwyczajnym Papieżem, Papieżem, który niebawem zostanie ogłoszony Świętym.

 

 

 

 

Czytaj dalej...