W ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zatytułowanego (Do)wolność czytania w piątek, 11 maja 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyło się spotkanie promocyjne i prezentacja tomów, które jako pierwsze ukazały się w serii Biblioteka Klasyczna Wydziału Filozofii KUL.

 

Zaprezentowaliśmy dwie publikacje:

Książki w pięknej szacie graficznej i redakcyjnej ukazały się nakładem Wydawnictwa KUL. Album dokumentujący spotkanie dostępny jest pod adresem http://bit.ly/sapientia1.

 

Publikacje są jednym z efektów grantu pt. Lubelska Szkoła Filozoficzna realizowanego w konkursie MNiSW pn. Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018, godz. 10:31 - Andrzej Zykubek