Główne kierunki badań

  • Stosowanie przepisów prawa cywilnego w stosunkach pracy
  • Wybrane instytucje prawa rodzinnego i prawa aktów stanu cywilnego
  • Wybrane zagadnienia prawa spółdzielczego
  • Wybrane instytucje prawa spadkowego
  • Stosunki majątkowe małżonków


Prowadzone przez Pracowników katedry badania naukowe dotyczą w szczególności: prawa spółdzielczego, prawa fundacyjnego, prawa spadkowego, prawa mediów, ochrony dóbr osobistych, przedawnienia, spółki cywilnej, a także prawa o aktach stanu cywilnego oraz metodyki nauczania prawa. Wspomniane badania znajdują swój wyraz w licznych monografiach, komentarzach, artykułach, glosach, a także podręcznikach akademickich.
Pracownicy katedry są zaangażowani w proces tworzenia prawa, realizowany przez Sejm RP, Kancelarię Prezydenta RP i Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. Przygotowują także ekspertyzy dla Krajowej Rady Spółdzielczej, Instytutu Stefczyka oraz ministerstw. Ponadto katedra współpracuje m.in. z Uniwersytecką Poradnią Prawną KUL, Stowarzyszeniem Urzędników Stanu Cywilnego RP. Owocem tej kooperacji jest organizacja konferencji, sesji i szkoleń
 

Zorganizowane konferencje
12-14 maja 2004 r. - "Prawo rodzinne w Polsce i Europie. Perspektywy zmian"

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2012, godz. 12:48 - Marta Ordon