Statut Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie wydaje Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod redakcją ks. dr. hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL.

 

Wykaz konferencji
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

        

          2006

 1. Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL, Lublin, 20 maja 2006 r.

  Powitanie Absolwentów - J.M. Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL
  Słowo Rektora KUL - J.M. Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk
  Geneza, struktura i cele Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL - Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
  Wystąpienie ks. prof. Józefa Krukowskiego podczas Walnego Zebrania SAWP - Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski
  Wystąpienia Absolwentów

 2. Drugie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL, Lublin, 16 grudnia 2006 r.

  2007
 3. Konferencja Naukowa „Przyszłość Unii Europejskiej – Przyszłość Europy” połączona z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL, Lublin, 29 września 2007 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

  2008
 4. Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL, Lublin, 12 września 2008 r.

  2009
 5. Konferencja „Wprowadzenie Euro w Polsce – problematyka prawna”, KUL, Lublin, 23 maja 2009 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
 6. Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL, Lublin, 26 września 2009 r.

  2010
 7. Konferencja Naukowa i spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 16 stycznia 2010 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
 8. Konferencja Naukowa „Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 23 października 2010 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Instytut na rzecz Państwa Prawa.

  2011
 9. Konferencja Naukowa i spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 8 stycznia 2011 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
 10. Konferencja Naukowa „Technologie informatyczne w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 19 listopada 2011 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

  2012
 11. Konferencja Naukowa „Życie i działalność Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Bérier i Zdzisława Papierkowskiego” oraz spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 14 stycznia 2012 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
 12. Konferencja Naukowa „Informatyzacja w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 16 kwietnia 2012 r. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
 13. Konferencja Naukowa „Drogi kariery prawniczej absolwentów Wydziału Prawa KUL” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 10 listopada 2012 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

  2013
 14. Konferencja Naukowa i spotkanie opłatkowe Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 19 stycznia 2013 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
 15. Konferencja z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, KUL, Lublin, 22 maja 2013 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL z inicjatywy dr. Jacka Szczota.
 16. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 1 czerwca 2013 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.
 17. Konferencja Naukowa, Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL i spotkanie opłatkowe, KUL, Lublin, 14 grudnia 2013 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

  2014
 18. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 7 czerwca 2014 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 19. Konferencja Naukowa, Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL i spotkanie opłatkowe, KUL, Lublin, 13 grudnia 2014 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

  2015
 20. Międzynarodowa Konferencja NaukowaReddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego”, KUL, Lublin, 27 stycznia 2015 r. Organizatorzy: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
 21. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 6 czerwca 2015 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
 22. Konferencja Naukowa, Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL i spotkanie opłatkowe, KUL, Lublin, 19 grudnia 2015 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

  2016
 23. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 4 czerwca 2016 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
 24. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL … Kandydat na ołtarze” oraz Jubileuszowe Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 10 grudnia 2016 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

  10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

  2017
 25. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 3 czerwca 2017 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

  Zestawiła

  Magdalena Sawa

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2017, godz. 17:23 - Magdalena Sawa