Pracownicy Katedry:

dr hab. Kinga Machowicz - kierownik katedry 

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

dr Agnieszka Stolarska

 

 

Podstawowe kierunki badań Katedry dotyczą ochrony praw człowieka w sferze biznesu,  gospodarki finansowej i rozwoju samorządów lokalnych oraz zarządzania publicznego.

 

Istotą proponowanych w Katedrze zajęć dydaktycznych jest dostarczenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności związanych z działalnością przedsiębiorstw w zmieniającym się otoczeniu. Studenci uczestniczą w zajęciach z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawnych uwarunkowań obrotu gospodarczego, dotyczących teoretycznych reguł marketingu, mikro- i makroekonomii oraz pogłębiających i rozszerzających wiedzę z dziedziny opracowywania strategii marketingowych a także zarządzania publicznego. Ponadto zdobywają umiejętność posługiwania się instrumentami marketingowymi. Studenci otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, formułowania strategii marketingowych i ich substrategii, badania skuteczności działań marketingowych oraz gospodarki finansowej kraju.

 

 

Autor: Agnieszka Stolarska
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2017, godz. 19:03 - Kinga Machowicz