Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata …

 

               (Fragment Preambuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 1948)

_______________________________________________________________

 

GRATULUJEMY WYRÓŻNIENIA

Serdecznie gratulujemy Panu Emilianowi Kaufmanowi, absolwentowi Prawa KUL, który zdobył wyróżnienie za pracę magisterską pt.: "Ochrona praw człowieka przy realizacji uprawnień służb specjalnych" w VI edycji ogólnopolskiego konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Praca magisterska została przygotowana na seminarium magisterskim Prawa człowieka i ich ochrona, której promotorem był prof. KUL dr hab. Krzysztof Orzeszyna, a recenzentem dr Michał Skwarzyński.

Katedra Praw Człowieka

Główne kierunki prowadzonych badań :

● Systemy prawne ochrony praw człowieka

▪ Uniwersalny system ochrony praw człowieka

▪ Europejski system ochrony praw człowieka

▪ Ponadnarodowy system ochrony praw człowieka

▫ Prawa człowieka w Unii Europejskiej

 

● Prawa podmiotowe

▪ Katalog praw jednostki chroniony w systemie ONZ

▪ Katalog praw jednostki chroniony w systemie europejskim

▪ Katalog praw podstawowych w Unii Europejskiej

 

 

Autor: Krzysztof Orzeszyna
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2017, godz. 12:08 - Adam Jankowski