Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata …

 

               (Fragment Preambuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 1948)

_______________________________________________________________

 

Katedra Praw Człowieka

Główne kierunki prowadzonych badań :

● Systemy prawne ochrony praw człowieka

▪ Uniwersalny system ochrony praw człowieka

▪ Europejski system ochrony praw człowieka

▪ Ponadnarodowy system ochrony praw człowieka

▫ Prawa człowieka w Unii Europejskiej

 

● Prawa podmiotowe

▪ Katalog praw jednostki chroniony w systemie ONZ

▪ Katalog praw jednostki chroniony w systemie europejskim

▪ Katalog praw podstawowych w Unii Europejskiej

 

 

Autor: Krzysztof Orzeszyna
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016, godz. 22:24 - Krzysztof Orzeszyna