Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata …

 

               (Fragment Preambuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 1948)

_______________________________________________________________

 

GRATULUJEMY WYRÓŻNIENIA

Serdecznie gratulujemy Panu Rafałowi Podolakowi, absolwentowi Prawa KUL, który zdobył wyróżnienie za pracę magisterską pt.: "Dopuszczalny zakres kontroli operacyjnej w systemie praw człowieka" w VII edycji ogólnopolskiego konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Przyznając wyróżnienie, Komitet Konkursowy docenił komparatystyczny charakter opracowania w zakresie rozwiązań normatywnych ochrony praw człowieka w kontekście realizacji ustawowych zadań służb specjalnych. Praca magisterska została przygotowana na seminarium magisterskim Prawa człowieka i ich ochrona pod kierunkiem prof. KUL dr hab. Krzysztofa Orzeszyny. Recenzentem pracy był dr adw. Michał Skwarzyński.

 

Serdecznie gratulujemy Panu Emilianowi Kaufmanowi, absolwentowi Prawa KUL, który zdobył wyróżnienie za pracę magisterską pt.: "Ochrona praw człowieka przy realizacji uprawnień służb specjalnych" w VI edycji ogólnopolskiego konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Praca magisterska została przygotowana na seminarium magisterskim Prawa człowieka i ich ochrona, której promotorem był prof. KUL dr hab. Krzysztof Orzeszyna, a recenzentem dr adw. Michał Skwarzyński.

Katedra Praw Człowieka

Główne kierunki prowadzonych badań :

● Systemy prawne ochrony praw człowieka

▪ Uniwersalny system ochrony praw człowieka

▪ Europejski system ochrony praw człowieka

▪ Ponadnarodowy system ochrony praw człowieka

▫ Prawa człowieka w Unii Europejskiej

 

● Prawa podmiotowe

▪ Katalog praw jednostki chroniony w systemie ONZ

▪ Katalog praw jednostki chroniony w systemie europejskim

▪ Katalog praw podstawowych w Unii Europejskiej

 

 

Autor: Krzysztof Orzeszyna
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2018, godz. 22:12 - Michał Skwarzyński